Cenová analytika | Ipsos MMA
Ipsos MMA

Cenová analytika

OUR SOLUTIONS
Optimalizace procesu rozhodování o cenách představuje pro společnosti jednu z největších příležitostí, jak zvýšit prodeje a zisky.

Úspěšnou implementací výsledků prediktivních cenových modelů lze dosáhnout 15-20 % zlepšení investic do cen a propagačních akcí při současném zvýšení prodeje o 1-3 % a zvýšení marže o 2-5 %. Příliš často zůstává tato příležitost nevyužita a jinak lehce dosažitelné prodejní příležitosti a zisky jsou ztraceny.

Řešení společnosti Ipsos MMA pro optimalizaci cen poskytuje předním společnostem odpovědi na klíčové otázky týkající se cen a propagace:

  • Jakým způsobem by měla být stanovena cena, aby byl maximalizován hrubý zisk s minimálním dopadem na transakce nebo příjmy?
  • Jaké jsou krátkodobé a dlouhodobé vlivy cen?
  • Jak ovlivňuje zvyšující/snižující se cenový rozdíl oproti konkurenci transakce a další klíčové ukazatele výkonnosti?
  • Jaké prahové hodnoty na kontrolní úrovni je třeba spravovat?
  • Jaký je optimální počet a složení cenových úrovní?
  • Jak moc jsou nabízené produkty citlivé na cenu? Které z nich jsou hnací silou pro uzavření obchodu? A které jsou hnací silou zisku?
  • Jaké je obchodní nastavení mezi produkty?
  • Existují konkrétní ceny klíčových produktů, které by neměly klesnout nebo stoupnout?

Cenová rozhodnutí ovlivňují prakticky všechny části organizace. Toto řešení umožňuje společnostem lépe pochopit dopad cenových rozhodnutí a přijímat informovaná a perspektivní rozhodnutí v rámci celé organizace, která vedou k vyšším prodejům a ziskovosti.

Výstupy

Cílem je poskytnout bohatou kombinaci statistických poznatků založených na faktech a prediktivních informací o tom, jak je naši klienti potřebují využít. Různé scénáře prováděné v našem simulačním nástroji umožňují našim klientům být připraveni plánovat a zavádět efektivnější a ziskovější cenové strategie s možností rychlé korekce.

Konzultace a přidaná hodnota – Díky úzké spolupráci s mezioborovými obchodními týmy vyvíjí společnost Ipsos MMA prediktivní analýzy a vkládá je do snadno použitelného a srozumitelného simulačního softwaru. To umožňuje týmům adekvátně reagovat a plánovat různé scénáře za účelem dosažení cílů v oblasti prodeje a zisku.

Výkonný simulační software a možnosti plánování scénářů v reálném čase – schopnost provádět simulační aktivity "co kdyby" v reálném čase pro produkty značky a konkurenční produkty umožňuje našim klientům pochopit přímý dopad cenových opatření na prodej a zisky jak jejich vlastní značky, tak i konkurenčních produktů.

Prediktivní statistické modely – vlastní modely pro konkrétní klienty zahrnují bohatý soubor dat, který umožňuje urychleně pochopit, co, kdy a kde se stane na základě různých skutečných a plánovaných cenových scénářů.

Integrovaná platforma pro data týkající se cen a propagace – Data jsou shromažďována na detailní úrovni profesionálními pracovníky společnosti Ipsos MMA. Data jsou komplexní a zahrnují informace o prodeji a financích klientů, cenách a propagaci, konkurenci, sortimentu, slevách, sezónnosti, počasí atd. Data jsou shromažďována, čištěna a harmonizována ve výkonné databázi, která slouží nejen jako modelovací a analytická platforma pro analýzu, ale také jako databáze pro tvorbu bohatých a přehledných obchodních zpráv.

Konzultace a přidaná hodnota – Spolehněte se na poznatky zkušených konzultantů na úrovni partnerské spolupráce, kteří spolupracují s klienty na asimilaci prediktivních poznatků do probíhajících obchodních procesů, za účelem podpoření hodnoty.