Datová věda pro měření publika | Ipsos
Měření publika

Datová věda pro měření publika

OUR SOLUTIONS
Posílení dat z průzkumů využitím statistických metod.

Mezi klíčové statistické metody nabízené v oblasti měření publika patří data ascription (vyplňování mezer v datasetu), integrace dat (kombinování více datasetů), modelace publika, pokročilé zpracování dat a analytika na míru.

Respondenti se stále více zdráhají odpovídat na dlouhé dotazníky. Tlak na shromažďování dat přesto pokračuje. Jedním způsobem, jak toto vyřešit, je zadat několik kratších výzkumů, z nichž každý si klade za cíl shromáždit jak informace, které jsou pro daný výzkum jedinečné, tak informace, které jsou pro všechny společné. Jedinečná data pak mohou být „připsána“ respondentům, kteří na tyto otázky neodpovídali, ale odpovídali na společné otázky (např. demografie, kde žijí).

Integrace dat – nebo fúze dat – je založena na spojení dvou nebo více oddělených studií dohromady opět za použití společných dat shromážděných ve všech výzkumech jako způsobu, jak rozpoznat jednoho respondenta od druhého. Například, v jednom výzkumu posbíráme data o čtenářích a v druhém o online aktivitách, poté přeneseme online data z jednoho výzkumu na stejného účastníka (stejné pohlaví, věk, region atd.) z druhé studie. Daný člověk tak nebude muset odpovídat na otázky týkající se detailního online chování.

Modelování publika používáme v případě, kdy nelze údaje z výzkumu použít izolovaně. Například, můžeme navrhnout model čtenářů novin s nízkým nákladem pomocí kombinace údajů o prodaném nákladu novin, informací ze sčítání lidu a informací o čtenosti samotných novin. Sledování televize jednotlivými členy domácnosti může být vymodelováno za pomoci informací z televizního set-top boxu nebo internetového routeru (ať už je TV zapnutá nebo vypnutá, naladěn kanál apod.) a informací o složení domácnosti.