Etnografie

Etnografie je technika kvalitativního výzkumu, kterou charakterizuje...

Etnografie

Etnografie je technika kvalitativního výzkumu, kterou charakterizuje delší časové období strávené s účastníky studie. Ponoříme se díky tomu do jejich světa, takže je můžeme pozorovat a pochopit, co říkají, stejně tak co a jak dělají.

K čemu?

Naše etnografická práce nám pomáhá pochopit kulturní zvyky a objevit skryté potřeby spotřebitelů. Dostáváme se k jádru toho, na čem vašim spotřebitelům nejvíce záleží, protože zjistíme, kdo opravdu jsou, jak žijí a co řídí jejich chování. Prostřednictvím intenzivního nahlédnutí do jejich životů a zaznamenání jejich chování získáváme hlubší, bohatší a přesvědčivější poznatky, než nám umožňují tradiční metody průzkumu. Dokážeme tak rozlišit „skutečné já“ od tzv. „projektovaného já“ (to, jak se člověk snaží působit navenek).

Jak to funguje?

Naše etnografická práce je prováděna prostřednictvím specializovaného centra etnografického výzkumu sídlícího v Londýně (Ipsos Ethnography Centre of Excellence) a detailní zjištění komunikuje prostřednictvím videí. Činnosti a vzájemná interakce jsou zachyceny na aktuálním místě – doma, v obchodě, v kanceláři, na ulici, v dopravním prostředku… Vždy se silným důrazem na okolní prostředí spotřebitelů (v kontextu pozorování). Týmy situaci sledují z kulturního i behaviorálního hlediska tak, aby pochopily příčiny chování a následně promýšlejí možné intervence, které by mohly vést k podpoře požadovaného chování.

Ipsos UU Immersions uplatňuje zásady etnografického výzkumu v domácnostech. Nabídka je podpořena aplikací Ipsos Immersion, která je navržena pro výzkumníky (nikoli účastníky) a pomáhá zachycovat etnografická data v terénu. Sběr dat touto cestou znamená, že týmy mohou využívat vizuální data pro vytváření analytických přehledů, které překračují hranice slovně vyjádřeného chování. Získají proto širší kulturní pohled.

Čím je naše řešení unikátní?

Centrum etnografického výzkumu společnosti Ipsos (Ipsos ECE) tvoří etnografové, antropologové, průzkumníci trhu a filmaři. Spolupracujeme na 24 trzích s klienty z veřejného i soukromého sektoru a máme organizační centra ve Spojeném království i USA. V posledních pěti letech jsme získali ocenění „Best Session“, „Best Newcomer“ a „Best Overall Contribution“ udělovaná přední světovou autoritou pro průzkum trhu Market Research Society (MRS). V roce 2014 jsme vyhráli „Best Healthcare and Best Impact“ na udělování cen Market Research Effectiveness.

Naše hloubkové průzkumy v domácnostech jsou řízené vyškolenými výzkumníky specializujícími se na kvalitativní šetření. Ti využívají principy antropologie a pomáhají tak klientům pochopit a vyhodnotit spotřebitelské chování.

Nové služby