Globální vědecká organizace | Ipsos
Globální vědecká organizace

Globální vědecká organizace

OUR SOLUTIONS
Nejmodernější vědecké poznatky Ipsosu, které vás posouvají vpřed.

Naši klienti potřebují transformativní postřehy. Potřebují jasné a srozumitelné informace o oblastech, kterými se zabývají. Ipsos přináší inovativní řešení založená na nejmodernějších poznatcích vycházejících jak z akademických poznatků, tak empirických validací. Díky založení Global Science Organisation se Ipsos podílí na významných akademických a univerzitních programech a tyto průlomové vědecké poznatky aplikuje ve svých produktech a službách.

Data science, umělá inteligence, behaviorální věda a neurověda 

Global Science Organisation (GSO) pokrývá veškeré relevantní vědecké disciplíny zabývající se oblastmi, které jsou předmětem zájmu našich klientů. GSO funguje dvoufázově. Nejprve je identifikován vědecký rámec (nezávisle na Service Lines či produktech Ipsos), což přináší nový pohled na produktovou nabídku. Ve druhé fázi jsou tyto vědecké principy validovány a aplikovány v Ipsos produktech a službách.

Partnerství s významnými akademickými institucemi a přizvání zkušených akademiků do Ipsos týmů je rámcem pro teoretické základy našeho vědeckého rozvoje. Ty jsou nejdříve empiricky validovány na konkrétních praktických příkladech, než jsou integrovány do Ipsos produktů a služeb. Naši vědci podporují všechny Ipsos Service Lines, aby zajistili vědecky precizní a konzistentní exekuci každého projektu pro každého klienta. 

Unikátní kombinace budování akademického znalostního kapitálu, empirické validace a vědecké podpory umožňuje Ipsosu doručovat škálovatelná a vědecky ukotvená řešení po celém světě.