Imerzivní výzkum | Kvalitativní výzkum | Ipsos UU
Ipsos UU - Kvalitativní výzkum

Imerzivní výzkum - etnografie, imerze a empatie

OUR SOLUTIONS
Nefiltrovaná realita lidí a jejich kultury zachycená filmem.

Etnografie

Etnografická centra společnosti Ipsos Ethnography Center of Excelence (ECE) poskytují nefiltrovanou realitu lidí a jejich kulturu zprostředkovanou filmem. Tento oceňovaný tým antropologů, etnografů, sociologů, filmařů a výzkumníků se věnuje pozorování a empatickému porozumění chování spotřebitelů, pacientů a ostatních skupin v jejich reálném prostředí. Tento tým je zkušený v odhalování příležitostí a překážek, pokud jde o zvyky, kultury a postupy, a je vyškolen v budování vztahů, které umožňují zkoumat "co" a "proč". Autenticky se sledují životní návyky, řešení, neuspokojené potřeby, regionální specifika, generační rozdíly, socioekonomické faktory a další.

Naše osobitá metodika se řídí třemi klíčovými kroky:

  1. Začlenění do reálného života, kde se vše natáčí po delší dobu.
  2. Analýza tématu výzkumu a nasbíraných materiálů a videí z více úhlů pohledu. 
  3. Doručení nejen zprávy a prezentace, ale také příprava workshopu a videosestřihu v produkční kvalitě, který demonstruje klíčová zjištění o chování cílové skupiny.

Naše Digitální etnografie aplikuje stejné principy a dovednosti i na online prostředí. Účastníci se sami natáčejí při různých aktivitách a plnění strukturovaných úkolů a dokumentují na kameru jejich emocionální prožívání a momenty z jejich života v reálném čase.

Case studies | Sector Expertise

Imerze

Imerze využívají etnografické principy, ale jsou kratší a zaměřují se na konkrétnější otázky. Jsou užitečné pro pochopení habitu účastníků a umožňují klientům nahlédnout do života lidí v jejich přirozeném prostředí. Používáme sociokulturní a behaviorální vědeckou optiku, abychom prozkoumali, jak se mění (nebo nemění) jejich chování a postoje. Imerze jsou často následovány workshopy a analýzami, jejichž cílem je získat poznatky o tom, jak toto chování ovlivnit a v konečném důsledku zodpovědět byznysové a strategické cíle klientů.

Naše mobilní imerze dosahují podobných cílů s přidanou perspektivou videozáznamů, které natáčí sami účastníci.

Obě řešení, jak ECE, tak Imerze jsou vynikajícími způsoby, jak dostat do výzkumu empatii a lidský kontakt a podpořit tak základní porozumění a zjištění.

 

Vytváření kultury kognitivní empatie

Tyto metody používáme v našem programu "Vytváření kultury kognitivní empatie". Vytváření kultury vyžaduje trvalý proces a odhodlání. Náš model rozpoznává jednotlivé kroky a poskytuje kreativní nástroje, které pomáhají myslet tak, jak myslí ostatní, cítit tak, jak cítí, a dělat tak, jak dělají, abyste vytvořili skutečnou empatii a výslednou hodnotu pro lidi, kterým sloužíte.