Ipsos a Google: Náš život s AI

Přinášíme výsledky globálního výzkumu ze 17 zemí světa zaměřeného na zkušenosti a očekávání ohledně AI, který Ipsos připravil ve spolupráci s Google.

Původní článek najdete na webu Google.

Rok 2023 přinesl průlom v oblasti umělé inteligence, od boomu generativní AI, stále sofistikovanější AI asistenty, až po pokrok ve zdravotnictví, bezpečnosti a výrobě. Nicméně až nyní začínáme odhalovat, co všechno AI může dělat a čím se může stát. Aby bylo možné lépe porozumět globálním náladám kolem AI, Google a Ipsos spolupracovali na jednom z největších globálních výzkumů o AI, kterého se zúčastnilo více než 17 000 lidí v 17 zemích. 

 

Klíčová zjištění studie:

  • Více než polovina respondentů (54 %) věří, že umělá inteligence bude mít pozitivní dopad na společnost. 
  • Za nejzásadnější byly označeny průlomové objevy v medicíně a zlepšení bezpečnosti - skoro polovina (45 %, resp. 42 %) respondentů je považuje za velmi důležité. 
  • Většina respondentů je přesvědčena, že umělá inteligence přinese v horizontu 25 let pozitivní změny v různých oblastech, včetně zdravotní péče, vzdělávání, kvality života a řešení chudoby a diskriminace.

 

Lidé vidí příležitost v AI

Lidé napříč zeměmi věří, že AI bude mít obrovský pozitivní dopad v průběhu času, od zrychlení pracovních zátěží k vylepšení dopravy a vzdělání až po zvýšení kvality života. Optimismus ohledně umělé inteligence se v jednotlivých zemích liší: nejvyšší je v rozvíjejících se ekonomikách. Například v Singapuru a Brazílii nadšení převyšuje obavy. V Singapuru budoucnost s AI 54 %  respondentů cítí velmi pozitivně  a 46 % je znepokojených, zatímco v Brazílii je 60 % respondentů optimistická a  40 % skeptická. Ve většině zemí je optimismus vůči AI obecně na vyšší úrovni než celkové obavy.

 

51 %

pracovníků na celém světě, kteří se domnívají, že jejich práce nebo odvětví budou ovlivněny umělou inteligencí, již zaznamenává zlepšení rychlosti nebo efektivity práce a nebo očekává, že jí zaznamená do 5 let.

 

AI jako prostředek pro bezpečnější a spravedlivější svět

Využití umělé inteligence v praxi  je lidmi nejvíce vnímáno v medicíně (45 % ho považuje za zásadní) a ve zlepšení bezpečnosti (42 %). To odráží i další zjištění výzkumu, kde byla jako nejvyšší prioritou vlády označena národní a kybernetická bezpečnost. Téměř polovina (47 %) respondentů věří, že AI bude přínosem pro nedostatečně zastoupené skupiny v populaci, což povede k budování spravedlivějšího světa pro všechny a pomůže s řešením problémů chudoby a diskriminace.

 

87 %

lidí globálně považuje zlepšení bezpečnosti - zabezpečení, odhalování podvodů, rizik, kriminální aktivity a zlepšení reakce na hrozby - za důležité oblasti pro využití umělé inteligence.

 

Je zřejmé, že lidé, kteří se s umělou inteligencí již setkali na přímo, jsou jejími možnostmi více nadšeni. U těch, kteří v posledním roce využili umělou inteligenci, je většina (68 %) nadšena jejími možnostmi. Zatímco u těch, kteří v poslední době žádnou zkušenost neměli, je nadšení menší (38 %).

 

68 %

z těch, kteří v posledním roce využili umělou inteligenci, tvrdí, že jsou jejími možnostmi nadšeni.

 

Měnící se vztah k práci

Jedním z míst, kde mnozí očekávají, že se poprvé setkají s umělou inteligencí, je práce. 51 % pracujících v 17 zemích uvádí, že AI bude mít pozitivní dopad na jejich práci v horizontu pěti let. 39 % těch, kteří mají pocit, že jejich práci nebo odvětví ovlivní AI, předpokládají, že úkoly budou díky AI trvat kratší dobu. 

Zatímco 9 z 10 (89 %) se domnívá, že AI v příštích pěti letech změní některé nebo většinu pracovních míst nebo odvětví, 52 % z těchto lidí se domnívá, že změna bude pravděpodobně pozitivní. Tento názor se liší podle jednotlivých zemí, přičemž mezi nejpozitivněji vnímající dopady AI patří Mexiko, kde vidí změnu pozitivně 68 % populace, Brazílie (62 %) a Japonsko (56 %).

Během adaptace na ekonomiku s umělou inteligencí, bude důležitou součástí dodatečné vzdělávání: 44 % pracovníků, kteří se domnívají, že jejich práce bude ovlivněna umělou inteligencí, předpokládá, že se budou muset naučit umělou inteligenci používat, a 34 % uvádí, že se budou muset rekvalifikovat nebo absolvovat nějaký druh kurzu, aby se přizpůsobili. Přirozeně existují určité obavy o přizpůsobení se ekonomice s AI. Každý pátý pracovník (19 %), který tvrdí, že jeho práce bude ovlivněna AI, se také domnívá, že si bude muset najít nové odvětví nebo roli. O něco výraznější je to u osob bez vysokoškolského vzdělání (21 %) a u osob s nižšími příjmy (22 %).

Pokud jde o další oblasti, lidé jsou optimističtí v tom, že jim umělá inteligence pomůže zlepšit kvalitu života. 63 % všech dotázaných pracovníků se domnívá, že za 25 let bude mít AI pozitivní dopad na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. 58 % všech respondentů (pracujících i nepracujících) věří, že jim AI pomůže k více naplňujícímu trávení volného času.

 

54 %

celosvětově věří, že umělá inteligence bude pro ně přínosem.

 

Touha po inovacích a potřeba odpovědnosti

 

S tím, jak se umělá inteligence vyvíjí a jak stále více lidí poznává její výhody, vidí příležitosti pro inovace a zároveň požadují, aby se inovace odehrávaly ve správném rámci. Pokračování v inovacích v souvislosti s rozvojem AI je jasnou prioritou. Nicméně zatímco inovace je na prvním místě v seznamu žádoucích přístupů k AI, následují za ním další tři slova: "zodpovědný", "bezpečný" a "bezpečný". Mezi země, které se s největší pravděpodobností přikloní k "inovativnímu" přístupu, patří např: Brazílie (56 %), Mexiko (49 %), Spojené arabské emiráty (48 %). Zatímco Švédsko (46 %), Singapur (38 %) a Jihoafrická republika (35 %) patří mezi země, které vedle "inovativního" přístupu nejčastěji zdůrazňují i "odpovědný". Partnerství veřejného a soukromého sektoru s akademickými institucemi, mezinárodními nevládními organizacemi a vládami bude mít pro budoucnost umělé inteligence zásadní význam.

 

78 %

celosvětově souhlasí s tím, že by vláda a technologické společnosti měly spolupracovat na dohledu nad vývojem umělé inteligence


Potenciál a příslib umělé inteligence vnímají lidé na celém světě. Vidí v ní příležitosti pro zlepšení společnosti, své práce i osobního života.  Při dalším vývoji této technologie musí být inovace spojeny s odpovědností, posilovanou prostřednictvím sítě partnerství, která nadále budují důvěru. Je povinností těch, jako je Google, kteří stojí v čele vývoje této technologie, aby ve spolupráci s partnery jasně vysvětlili její výhody a ukázali vytvářená ochranná opatření.

Původní článek najdete na webu Google.

Kompletní report najdete webu Google.

O výzkumu:

Studie byla publikována na webu Google Public Policy. Ipsos studii vypracoval na základě zadání od Google. Výzkum probíhal mezi 19. říjnem a 6. listopadem 2023. Zúčastnilo se jí 17 086 respondentů ze 17 zemí světa (Austrálie, Belgie, Brazílie, Francie, Indie, Japonsko, Jihoafrická republika, Mexiko, Německo, Nizozemí, Polsko, Singapur, Spojené arabské emiráty, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Velká Británie). 

Tento výzkum je součástí projektu Google Digital Futures Project, iniciativy, jejímž cílem je spojit  hlasy na podporu výzkumných pracovníků a podpořit veřejnou diskusi ohledně tématu odpovědného rozvoje AI. Google poskytuje granty ve výši 20 milionů dolarů think-tankům a akademickým institucím po celém světě, aby se spojily hlasy s cílem lépe pochopit příležitosti a výzvy spojené s umělou inteligencí.

Společnost