Ipsos Update – leden 2020

V prvním měsíci roku 2020 vám přinášíme další souhrn poznatků z Ipsos výzkumů. Dozvíte se o vlivu spotřebitelů na rozvoj trendů, o tom, jaký vliv na kreativitu má zrychlující se životní tempo a také vám prozradíme, jak jednotlivé země vnímají NATO. Vítejte u novoročního Ipsos Update.

K dnešní době neodmyslitelně patří rozvoj moderních technologií, se kterými jde ruku v ruce zrychlení veškerých procesů. Toto však nemusí dobře fungovat, pokud jde o generování kreativních myšlenek a zavádění úspěšných inovací na trh. V našem výzkumu Slowing down to be faster jsme si položili otázku relativní hodnoty rychlosti a času vs. kreativity a inovace. Nové procesy a metody sice mohou pomoci celkově urychlit procesy, kreativita ovšem stále potřebuje čas zkoumat, přemýšlet, znovu zvážit, rozmýšlet se dál. Stále platí, že investování času na začátku procesu přinese lepší výsledky později. Víte, jak zní nejnovější rovnice kreativity pro 21. století? 
KREATIVITA = PRŮZKUM V RANÉ FÁZI x TALENT x INSIGHT + ADEKVÁTNÍ MNOŽSTVÍ ČASU A PENĚZ

Spotřebitelé jako možní inovátoři nových trendů? Nejsme daleko od pravdy. Spotřebitelé si často přizpůsobují produkty tak, aby lépe vyhovovaly jejich potřebám a mnohdy odhalí možnou inovaci, se kterou si výrobci lámou hlavu dlouhý čas. V nejnovějším výzkumu Hacking Hacks Ipsos pilotoval revoluční přístup k inovacím, tentokrát zaměřený na Kitesurfing. Analýzou více než 2 500 myšlenek sdílených na internetu jsme zjistili, že v oblasti Kitesurfingu je možné nalézt více než 450 potenciálních inovací. Z nich jsme stanovili 26 inovací, které jsou výsledkem spotřebitelského užívání a 6 má dokonce potenciál zafungovat do budoucna.

Vidí veřejnost NATO jako sílu přinášející dobro? Náš průzkum Perception of NATO odhaluje, co si lidé v členských i ostatních zemích myslí o bezpečnostní alianci a jejích cílech. Pozitivní dojem z NATO má 39 % ze všech dotazovaných zemí. Nejvíce nakloněnou členskou zemí je Polsko, kde 82 % věří, že NATO je pro jejich zemi dobrá věc.

Víme, že v roce 2018 zaznamenala Austrálie nejvyšší nárůst obyvatel i ekonomické produkce za posledních 10 let. Jak tuto změnu vidí její obyvatelé? Mají obavu z dopadů urbanizace a do jaké míry jsou spokojeni se zdravotní péči? V Ipsos výzkumu Understanding Australia jsme se zaměřili na několik témat, která jsou pro Austrálii aktuální.

Detailní informace a další témata najdete v aktuálním Ipsos Update.

 

Společnost