Ipsos Update – listopad 2021

Konvergentní nakupování, funkce insightů v byznysu, empatie či současné hrozby v oblasti zdraví. To jsou témata aktuálního Ipsos Update.

Hranice mezi online nakupováním a nakupováním v obchodech se v posledních letech začala vytrácet. Zákazníci mohou například vyhledávat informace o produktech pomocí QR kódů, zatímco stojí v obchodě. Dochází tak i ke konvergenci touchpointů. Tlačítka „koupit nyní“ na sociálních sítích umožňují nakupovat pomocí jednoho kliknutí. Ipsos Views paper Convergent Commerce ukazuje implikace pro obchodní a marketingové týmy, například:

  • Snažte se porozumět zákaznické cestě (včetně fází po nákupu), očekávání od touchpointů a jejich hierarchizaci.
  • Zamyslete se nad balením či dopravou vašich produktů, které jsou součástí brand experience, a jak je sladit s očekáváními spotřebitelů např. v oblasti udržitelnosti.
  • Zvažte, jak do digitálního prostředí přenést senzorické a zážitkové aspekty typické pro nákup v kamenných obchodech.
  • Zrevidujte a harmonizujte cenovou strategii napříč kanály.

Report ke stažení zde. Celý článek zde.

Jsou vaše insighty skutečným zdrojem konkurenční výhody? To je další výzva pro mnohé lídry.  Propast mezi očekáváním a jeho naplněním se v posledních letech spíše zvětšuje. Na základě stovek rozhovorů s našimi klienty napříč sektory jsme definovali několik kroků, které vám pomohou insighty transformovat v konkrétní akci.

Report ke stažení zde. Celý článek zde.

Výzkumníci potřebují rozvíjet empatii, aby mohli pochopit životní zkušenosti a hlubší motivace respondentů. Stejně tomu tak je i v oblasti byznysu, kdy mohou obdobně firmy přistupovat ke svým klientům a zákazníkům. Ipsos Views paper Empathy Awakend ukazuje, že spotřebitelé chtějí, aby k nim firmy přistupovaly s empatií. Zejména mladší generace si raději koupí produkt, pokud cítí, že k nim daná firma či značka přistupuje s porozuměním.

Report ke stažení zde. Celý článek zde.

Nová studie The Ipsos Global Heath Service Monitor přináší zajímavá zjištění o tom, jak lidé z 30 zemí světa vnímají největší hrozby týkající se zdraví. Koronavirus zůstává největším zdravotním problémem, kterému země čelí (uvádí 70 % lidí napříč 30 zeměmi světa), s odstupem následuje rakovina (34 %) a duševní problémy (31 %, nárůst o 5 p.b. oproti 2020). A jak jsou na tyto výzvy jednotlivé země připraveny? Více jak polovina (53 %) lidí hodnotí zdravotnické systémy ve své zemi pozitivně. Nejlépe hodnotí zdravotnictví zejména lidé v Singapuru (79 %), Švýcarsku (78 %) a Austrálii (78 %). 

Report ke stažení zde. Celý článek zde.

Co trápí svět. Pravidelný měsíční výzkum ukazuje, že koronavirus stále patří mezi hlavní problémy, které trápí svět (29 % vs. 36 % v říjnu 2021), poprvé po 18 měsících však nezaujímá top pozici. Do popředí se dostávají obavy z ekonomických dopadů: chudoba a sociální nerovnosti (33 %) či nezaměstnanost (30 %). Vyjma 3 z 28 zkoumaných zaznamenaly všechny země pokles obav z koronaviru, nevýrazněji např. v Japonsku (-22 p.b.), Mexiku (-16 p.b.) či Německu (-14 p.b.).

Report ke stažení zde. Celý článek zde.

Důvěryhodnost profesí. Jak ukazuje nový Global Trustworthiness Index, pandemie koronaviru významně posílila pozitivní vnímání lékařů. Ačkoliv v porovnání s rokem 2018 se vnímání většiny profesí významně neposunulo, lékaři v roce 2021 přeskočili i vědce, kteří v předchozích letech dominovali profesnímu žebříčku. Jako důvěryhodné hodnotí lékaře 64 % světové populace, následují vědci (61 %) a učitelé (55 %).

Report ke stažení zde. Celý článek zde.

Další témata a detaily najdete v listopadovém Ipsos Update.

Společnost