Ipsos Update – Srpen 2019

Video jako efektivní nástroj marketingového výzkumu, výročí přistání člověka na Měsíci či aktuální sociální a politické problémy, to jsou aktuální témata srpnového Ipsos Update.

Video tvoří v současné době největší část internetového obsahu, avšak pouze velmi malá část marketingových a výzkumných dat je na videích založena. Video představuje nejen skvělý kvalitativní nástroj pro získávání insightů, ale také významný zdroj kvantitativních dat. Ipsos report A New Type of Data: why video research has ballooned přináší inspiraci, jak efektivně zahrnout video do marketingového výzkumu. 

Mezinárodní výzkum What Worries the World monitoruje od roku 2010 největší sociální a politické problémy jak na globální, tak lokální úrovni. Účastní se ho pravidelně 19 000 respondentů z 28 zemí světa. Za největší problémy lidé stabilně označují nezaměstnanost, chudobu a sociální nerovnosti, korupci, kriminalitu a zdravotní péči. Z dlouhodobého hlediska však vidíme zajímavé posuny ve vnímání těchto oblastí, nejzajímavější z nich přináší report The illusion of stability: What Worries the World

  • Dochází ke stabilnímu a dlouhodobému poklesu ve vnímání nezaměstnanosti jako klíčového problému, kterého se lidé obávají. 
  • Ačkoli se stále většina lidí domnívá, že jejich země se ubírá špatným směrem, s růstem ekonomického blahobytu podíl těchto lidí postupně klesá, roste optimismus obyvatel.
  • Do popředí se dostávají environmentální témata, obavy globálních občanů o stav životního prostředí rostou.

Při příležitosti výročí 50 let od přistání člověka na Měsíci zjišťovali kolegové v USA postoje veřejnosti ke zkoumání vesmíru Attitudes Toward Space Exploration. Zjistili, že 2/3 Američanů považují zkoumání vesmíru za nutnost, cílem by podle nich mělo být zejména monitorování země za účelem pochopení environmentálních změn. Pokud by měli možnost, třetina Američanů by letěla do vesmíru. 
Odlehčeněji pojali výročí kolegové z Velké Británie a obyvatel se ptali, koho by nejraději vystřelili na Měsíc 😊. Koho Britové vybrali? A koho byste na Měsíc vyslali vy? Udělejte si zábavný kvíz

Detailní informace a další zajímavá témata najdete v přiloženém dokumentu. 

Společnost