Měření čtenosti | Měření publika | Ipsos
Měření publika

Měření čtenosti

OUR SOLUTIONS
Porozumění chování čtenářů napříč vydavatelskými médii.

Pomáháme vydavatelům distribuujícím noviny, časopisy a online obsah, aby porozuměli množství, složení a toku svých čtenářů mezi různými tituly a platformami. Tato data pomáhají činit rozhodnutí o tom, jak maximalizovat množství čtenářů prostřednictvím zajímavého obsahu a jak propagovat specifický obsah čtenářům s největším potenciálem. Data jsou dále využívána pro obchodování s reklamním inventářem mezi mediálními společnostmi a mediálními agenturami nakupujícími jménem marketérů.

Ipsos využívá celou řadu metod k měření čtenosti novin a časopisů ve více jak 40 zemích po celém světě – více než jakákoli jiná výzkumná agentura. Rekrutujeme reprezentativní vzorky dospělé populace (metodou face-to-face nebo telefonicky) a žádáme je, aby se zúčastnily 25-35 minutového výzkumu týkajícího se jejich čtecích návyků napříč tituly a platformami.

U titulů, jejichž publikum je příliš malé pro celonárodní výzkumy, vyvinul Ipsos unikátní modelovací přístup založený na datech ze sčítání lidu a dalších vstupních datech. To umožňuje vytvoření odhadů čtenosti i pro ty nejmenší noviny.

Pro sběr informací o celkové cílové skupině daného vydavatele (např. včetně čtenářů tištěné, online i mobilní verze) jsme vyvinuli inovativní postup. Respondenty výzkumu jsme požádali, aby si po tom, co dokončí standardní výzkumné rozhovory měřící čtenost, nainstalovali software na zařízení, které používají pro přístup k novinám a časopisům. To nám umožnilo identifikovat, kdy a na jak dlouho naši respondenti chodí na webové stránky a aplikace vydavatele, zatímco jsme předem věděli, které tištěné tituly tvrdili, že čtou. Na základě pochopení duplicity publika mezi platformami jsme toto schopni promítnout na celou populaci.

Výzkumy čtenářů jsou stále realizovány především pomocí face-to-face metod založených na pravděpodobnosti, které nabízejí velmi kvalitní data, často však za značnou cenu. Ipsos zavedl online metody sběru dat, a dokonce rekrutaci a sběr dat pomocí online panelů, aby snížil náklady na výzkumy a zároveň poskytoval stejnou kvalitu. Kromě toho jsme zavedli měření čtenosti do širšího spektra služeb napříč médii, což vydavatelům poskytuje 360stupňový pohled na jejich vlastnosti.