Měření a optimalizace marketingu | MTA | Ipsos MMA
Ipsos MMA

Měření a optimalizace marketingu | MTA

OUR SOLUTIONS
Modely Multi-Touch Attribution (MTA) umožňují marketingovým specialistům zlepšit účinnost komunikace skrz jednotlivé digitální kanály.

Atribuční modely, které používají oddělené systémy, nedokáží kvantifikovat skutečný dopad dalších marketingových a provozních faktorů, které mají často přímý nebo nepřímý vliv na prodej. To může vést k výsledkům, které nadměrně ovlivňují investice do určitých mediálních taktik, ale nemusí nutně přesně odrážet obchodní výsledky.

V současné době marketéři při plánování komunikace uplatňují strategie zaměřené na zákazníky a vyžadují jednotný přístup k měření, který zachycuje dopad všech vlivů napříč všemi touchpointy a poskytuje skutečný přírůstkový pohled na jejich investice.

Jednotné měření a optimalizace marketingu umožňují marketérům proniknout do šumu, který často rozmělňuje efektivní měření na úrovni mediálních touchpointů a zákazníků, a umožnit tak přesnou atribuci a optimalizaci v reálném čase, která vede k měřitelným obchodním výsledkům na trhu.

Cílené marketingové kampaně jsou ovlivňovány řadou činností. Dopad mediálních a personalizovaných marketingových kampaní mohou ovlivnit lineární mediální kanály, přítomnost mimo domov, cena a propagace, aktivita na sociálních sítích, zkušenosti se značkou, místní události, a dokonce i počasí.

Měření jakékoliv marketingové aktivity v oddělených systémech vede ke zkresleným výsledkům, které jsou neslučitelné s investičním rozhodováním.

Aby bylo možné efektivně měřit skutečný dopad digitálních a cílených mediálních a personalizovaných kampaní, je třeba zohlednit synergické a atribuční efekty všech ostatních marketingových a zákaznických aktivit, stejně jako příslušné nemarketingové proměnné, a posoudit skutečnou účinnost vašich kampaní. Tomu říkáme jednotné měření a optimalizace marketingu. Díky měření cíleného mediálního programování v kontextu všech ostatních expozic, které oslovují zákazníky, můžeme správně přiřadit dopad nejen digitálních a cílených médií jako celku, ale i skutečný dopad každé kampaně až na úroveň touchpointů a vypočítat návratnost investic.

Jednotné měření a optimalizace marketingu poskytuje využitelné informace v reálném čase o efektivitě digitálních a cílených reklam a poskytuje plánovačům médií a vedoucím pracovníkům přehled o optimálních investičních scénářích v reálném čase. Dynamické reporty upozorňují na nejproduktivnější touchpointy a uživatelsky přívětivé nástroje umožňují plánovačům rychle měřit, plánovat a aktivovat pro nejefektivnější zákazníky.

Přečtěte si náš článek o nové generaci Multi-Touch Attribution.

Řešení Ipsos MMA pro jednotné měření a optimalizaci marketingu umožňuje společnostem:

 • Přesné měření hodnoty každého marketingového touchpointu na základě více cílů.
 • Optimalizovat kampaně, zatímco jsou na trhu, korigovat jejich průběh a přesouvat peníze do těch nejvýkonnějších.
 • Pochopení cílového publika, jež přináší největší hodnotu, a následnou optimalizaci
 • Poskytnout detailní pohled na úspěšnost taktiky: obsah, umístění, zařízení.
 • Zaměření na konkrétní mediální touchpointy a personalizované marketingové strategie zacílené na konkrétní publikum.

Výstupy

Mezi hlavní výstupy patří:

 • Denní až týdenní dopady marketingových příspěvků na více cílů včetně zapojení, prodeje a zisku – s průběžně aktualizovanými validačními plány.
 • Interaktivní simulace a optimalizace investic do produktového portfolia, zákaznických segmentů, cílových skupin a marketingových kanálů.
 • Vykazování marketingových interakcí a četnosti touchpointů s cílem vyvážit branding v horní části marketingového trychtýře s výkonnými kanály, aby byla zajištěna co největší efektivita v celém nákupním cyklu.
 • Měsíční strategické workshopy a playbooky, které identifikují klíčové příležitosti k testování na trhu a rozšiřování.
 • Aktivační integrace s reklamními a marketingovými technologiemi pro informování o dalších nejlepších akcích v různých cílových skupinách a segmentech zákazníků.

Konzultace a implementace – jednání s klíčovými obchodními partnery, jejichž cílem je identifikovat důležité problémy, které se snaží vyřešit pomocí výsledků jednotného marketingového měření a optimalizace. Identifikují se problémy a vytvoří se analytický plán pro nakládání s daty a informacemi, který je v souladu s organizačními cíli.

Výkonný software pro simulaci a optimalizaci v reálném čase a možnosti plánování scénářů – klienti společnosti Ipsos MMA mohou v reálném čase provádět simulace scénářů "co kdyby" stejně tak jako optimalizační postupy pro různé potenciální a plánované klíčové ukazatele výkonnosti podniku.

Prediktivní statistické modely – zákaznické modely klientů zahrnují bohatý soubor dat první strany a třetích stran, což umožňuje urychlené pochopení toho, co se stane, kdy, kde a proč na základě široké škály optimalizovaných a simulovaných marketingových a mediálních programů.

Integrovaná platforma pro správu marketingových dat – Profesionální platforma pro správu dat společnosti Ipsos MMA shromažďuje bohatý soubor dat na detailní úrovni. Data jsou shromažďována, čištěna a harmonizována ve výkonné databázi, která slouží nejen jako modelovací a analytická platforma pro analýzu návratnosti investic, ale také jako databáze pro vytváření bohatých a přehledných obchodních reportů napříč různými typy dat první a třetí strany.

Konzultace a přidaná hodnota – spolehněte se na poznatky zkušených konzultantů na úrovni partnerské spolupráce, kteří spolupracují s klienty na asimilaci prediktivních poznatků do probíhajících obchodních procesů, za účelem podpoření hodnoty.

 


 

Activate: Jednotná platforma pro měření

Activate je nepřetržitě dostupná jednotná platforma pro měření a optimalizaci marketingu. Jedná se o řešení založené na softwaru jako službě, které umožňuje marketérům a vedoucím pracovníkům využívat sofistikovaný jednotný analytický rámec měření v rámci sady snadno použitelných webových nástrojů.


Activate: Výběr zákazníků

 • Měření za chodu v rámci placeného a vlastněného marketingu
 • Hloubková optimalizace – partner, segment zákazníků, publikum
 • Optimální frekvence zobrazování, zamezení plýtvání, potlačení publika

Podívejte se na Activate v praxi

Activate | Ipsos