Mezinárodní sociologický výzkum | Ipsos
Public Affairs

Mezinárodní sociologický výzkum

OUR SOLUTIONS
Porozumění občanům a společnostem celého světa.

Společnost Ipsos má dlouhou historii v realizaci mezinárodního sociologického výzkumu. Díky osvědčeným produktům a globální síti Ipsos expertů jsme nejlepším partnerem pro potřeby veřejného i privátního sektoru, agentur, organizací i vládních orgánů. Využíváme integrovanou globální síť odborníků a nejmodernější výzkumné nástroje, systémy a procesy.

Společnost Ipsos disponuje expertízou napříč oblastmi mezinárodního rozvoje a programu veřejné diplomacie zahrnující: zemědělství, občanskou společnost, zmírňování konfliktů, demokratická lidská práva a vládnutí, ekonomický růst a obchod, vzdělávání, finance a ekonomické začlenění, životní prostředí a přírodní zdroje, rozvoj lidských a institucionálních kapacit, zdraví a výživu obyvatelstva, genderovou problematiku, mezinárodní diplomacii a spolupráci, humanitární pomoc a pomoc při katastrofách.

Výzkum na mezinárodní úrovni je prováděn podle nejvyšších standardů metodické přísnosti prostřednictvím centralizovaných týmů a odborníků v jednotlivých zemích. Máme rozsáhlé zkušenosti s úspěšným poskytováním komplexních řešení pro více zemí a pro celou řadu klientů, včetně mezinárodních institucí, nevládních organizací a předních akademických institucí.

Náš tým pomáhá vedoucím politikům a osobám s rozhodovací pravomocí porozumět názorům a chování veřejnosti a podniků v souvislosti s řadou politických otázek, včetně:

  • změna klimatu a udržitelnost
  • zdraví obyvatelstva
  • soudnictví
  • vzdělávání
  • hospodářské a finanční záležitosti
  • komunikace a technologie
  • politická angažovanost
  • problémy spotřebitelů

Naše práce zahrnuje všechny fáze výzkumného procesu, od návrhu dotazníku, výběru vzorků a sběru dat až po analýzu dat a jejich reportování. Máme odborné znalosti jak v tradičních výzkumných metodikách – včetně rozsáhlých výzkumů (zejména telefonických a online), hloubkových rozhovorů a skupinových diskusí (focus groups) – tak v mladších a nově vznikajících technikách, jako je behaviorální věda a textová analytika.