International Social Research | Ipsos
Public Affairs

Mezinárodní sociologický výzkum

OUR SOLUTIONS
Porozumění občanům a společnostem celého světa.

Ipsos má dlouhou historii v realizaci mezinárodního sociologického výzkumu. Díky osvědčeným produktům a globální síti Ipsos expertů jsme nejlepším partnerem pro potřeby veřejného i privátního sektoru, agentur, organizací i vládních orgánů.

Ipsos disponuje expertízou napříč oblastmi mezinárodního rozvoje a programu veřejné diplomacie zahrnující: zemědělství, občanskou společnost, zmírňování konfliktů, demokratická lidská práva a vládnutí, ekonomický růst a obchod, vzdělávání, finance a ekonomické začlenění, životní prostředí a přírodní zdroje, rozvoj lidských a institucionálních kapacit, zdraví a výživu obyvatelstva, genderovou problematiku, mezinárodní diplomacii a spolupráci, humanitární pomoc a pomoc při katastrofách.

Ipsos Centrum udržitelného rozvoje pomáhá sledovat pokrok ve vztahu k Cílům udržitelného rozvoje OSN tím, že pomáhá zefektivňovat rozvojovou spolupráci skrze pomoc vládám ve zlepšování jejich politik a služeb a skrze pomoc privátnímu sektoru k lepší udržitelnosti.

Naše mezinárodní studie sociologického výzkumu jsou navrhovány s ohledem na cíle v oblasti mezinárodního výzkumu trhu našich klientů. Pro každý jednotlivý projekt vždy využíváme ty nejvhodnější kvantitativní a kvalitativní metodiky.