Management sběru & poskytování dat: Ipsos Observer
Management sběru & poskytování dat: Ipsos Observer
OUR SOLUTIONS

Omnibus

Jako poskytovatel globálního průzkumu trhu, společnost Ipsos disponuje řadou omnibusů navržených tak, aby vyhovovaly vašim potřebám z hlediska geografického pokrytí, reprezentativních vzorků, rychlosti a cenové konkurenceschopnosti. Nabízíme také mezinárodní koordinaci a poskytujeme výsledky v různých uživatelsky přívětivých podobách.

Klientský kontext

Klademe důraz na vaše výzkumné cíle, geografické požadavky, cílovou skupinu, požadavky na cenu a výstup. Náš tým s vámi bude spolupracovat, abychom vám pomocí našeho online omnibusu poskytli to nejvhodnější řešení.

Řešení

Online Omnibus (I-Omnibus) nabízí výborný kompromis mezi rychlostí, cenou a reprezentativností vzorku. Je proto ideální pro lokální nebo mezinárodní průzkumy, kde požadujeme data reprezentativní z hlediska věku, pohlaví a vždělání za celou zemi.

Mezinárodní omnibus se používá pro výzkumy téměř všech světových trhů. Prováděli jsme rozsáhlé omnibusové výzkumy ve více než 50 zemích po celém světě a vybudovali jsme rozsáhlou síť podobných dodavatelů omnibusu. Všichni tito dodavatelé jsou zavázáni poskytovat data nejvyšší kvality a pracovat na základě našich přísných pravidel tak, aby byla zajištěna konzistence a plynulý průběh projektů.

Případové studie

Globální hodnocení zdraví značky
Každoročně hlavní farmaceutické společnosti požadují informace o výkonu jejich značek vzhledem k jejich konkurenci a postavení na mezinárodním trhu. Jako součást naší globální služby Omnibus jsme schopni poskytnout komplexní znalost oblastí, ve kterých si klient přeje průzkum. Zároveň poskytujeme i odborné znalosti v oblasti porozumění kulturním specifikům a rychlé dodání výstupů (prostřednictvím tabulek, prezentací a datových souborů SPSS). Tato specifická studie se vypracovává již více než 4 roky.