Mobility Labs | Raná fáze | Ipsos
Vývoj automobilového průmyslu a mobility

Raná fáze

OUR SOLUTIONS
Jak zajistit úspěch konceptů budoucích vozidel a mobility.

V pokročilé fázi produktového plánování příštích pěti let je čím dál důležitější dbát na potřeby spotřebitelů.

Aby Ipsos v této rané fázi nastínil budoucí potřeby a trendy, dává svým klientům podporu v podobě zapojení hlavních uživatelů, trendsetterů, odborníků a spotřebitelů. Tyto poznatky pak mohou být přínosným podkladem pro designéry, produktové inženýry a odborníky z oblasti výzkumu a vývoje, kteří posuzují nové koncepty vozidel nebo mobility. Ipsos ke zkoumání spotřebitelského chování v oblasti mobility využívá různé výzkumné techniky a objektivní měření (emoční a funkční), vnímání ceny, trendů a potenciálu plánování pilotní fáze produktů pro různé koncepty (díly, prvky, celé vozidlo, portfolio) a služby.

Proces nazvaný "urychlení informací" navede spotřebitele k budoucímu scénáři, ve kterém budou moci koncept vyhodnotit vhodněji a v kontextech. Koncept budoucí mobility v "rané fázi" může být prezentován v jakémkoli formátu (2D, 3D, fyzická maketa nebo digitální podnět), obvykle ale tři a více let před uvedením na trh. Pro širší hodnocení a měření využíváme virtuální realitu, neurologii a behaviorální vědu. Rozhovory lze provádět prostřednictvím osobních či digitálních kvantitativních a kvalitativních metodik.

Vyvíjíme a spoluvytváříme produkty budoucnosti tím, že definujeme design, produkt a ukazatele kvality s ohledem na názory zákazníků a odborníků. Rozsáhlé know-how společnosti Ipsos v oblasti výzkumu v rané fázi vývoje, vedoucí postavení v automobilovém průmyslu a šíře výzkumných nástrojů jsou neocenitelné pro zahájení vaší cesty k vývoji produktu.