Mobility Labs | Early Stage | Ipsos
Clinics and Mobility Labs

Raná fáze

OUR SOLUTIONS
Jak zajistit úspěch konceptů budoucích vozidel a mobility.

Ve fázi pokročilého plánování produktů je stále důležitější předvídat, co spotřebitelé budou potřebovat v příštích 5 letech. Například v dnešní době je nová platforma pro vozidla obvykle vyvíjena pro více značek a modelů. Změny budou dříve než při dalším rozsáhlém upgradu za několik let obtížné, což znamená, že špatné rozhodnutí může zásadně ohrozit obchodní úspěch daného výrobce. Již v této rané fázi může Ipsos zapojit zkušené uživatele, trendsettery, odborníky a běžné spotřebitele a s jejich pomocí identifikovat budoucí potřeby a trendy. Z těch se pak mohou stát cenné vstupy pro vývoj a posuzování nových návrhů vozidel nebo řešení mobility ze strany designérů, produktových inženýrů a odborníků v oblasti výzkumu a vývoje. Ipsos využívá celou řadu výzkumných technik a objektivních měření, které lze použít k vyhodnocení těchto prvních nápadů na inovace.

Budoucí koncept mobility, který se vyvíjí zpravidla pět nebo více let před uvedením na trh, může být v rané fázi představen v jakémkoli formátu: 2D, 3D, fyzický mock-up nebo digitální ukázka. Proces nazvaný „Akcelerace informací“ umožní spotřebitele zasadit do scénáře budoucnosti, aby mohl koncept lépe posoudit v kontextu. Pro širší vyhodnocení a další měření používáme rovněž virtuální realitu, neurovědu nebo behaviorální vědu. Rozhovory většinou probíhají osobně prostřednictvím kvantitativních a kvalitativních metod.

Rozsáhlé know-how Ipsosu pro rané fáze výzkumu, expertíza v oblasti automobilového průmyslu a šíře výzkumných nástrojů vám mohou být neocenitelnými pomocníky pro zahájení vývoje produktu.