SampleOnly | Observer | Ipsos
Observer

SampleOnly

OUR SOLUTIONS
Služba SampleOnly Vám poskytuje rychlý a přímý přístup ke zdrojům vysoce angažovaných respondentů společnosti Ipsos.

SampleOnly je ideálním řešením pro klienty, kteří chtějí spolupracovat se spolehlivým a vysoce kvalitním poskytovatelem online vzorku, ale chtějí si své výzkumy, skriptování, zpracování dat a analýzu zcela bezpečně a důvěrně provádět sami.

SampleOnly lze využít:

  • pro účely B2C a B2B výzkumu
  • od jednoduchých až po ty nejsložitější jednorázové výzkumy nebo výzkumy probíhající v několika vlnách
  • na více než 100 trzích

Co nabízí služba SampleOnly a proč je lepší než jiné vzorky:

  • Reprezentativní zastoupení cílových vzorků. Využíváme vzorky z různých zdrojů, vlastní Ipsos panely a další panely prověřených poskytovatelů, stejně jako další zdroje respondentů, abychom pokryli všechny části online populace.
  • Skutečně angažovaní respondenti. Ve společnosti Ipsos věnujeme pozornost všem zkušenostem, které získávají naši respondenti s výzkumem a snažíme se jim zasílat personalizované výzkumy a motivovat je tak k dlouhodobější spolupráci.
  • Vysoká kontrola kvality se zaměřením na ochranu před podvody. Ipsos panel a program kvality výzkumu je v našem odvětví považován za špičkový, protože se zavazuje k tomu, že naši respondenti jsou skuteční, jedineční, angažovaní a nejsou nadměrně využíváni pro dotazování.
  • Stabilita a stálost vzorku. Globální systémy a osvědčené postupy společnosti Ipsos zajišťují stejnou kvalitu na všech trzích a ve všech výzkumech.
  • Škálovatelnost vzorku a místní expertíza. Toto můžeme nabídnout díky naší globální infrastruktuře s regionálními jednotkami.
  • Vysoká bezpečnost a důvěryhodnost. V rámci zákonných povinností dodržujeme místní a mezinárodní zákony o ochraně osobních údajů. Důsledně uplatňujeme bezpečnostní protokoly na ochranu našich respondentů, výzkumů a informací o klientech. Naše platforma DIY a náš tým SampleOnly je oddělen od ostatních týmů společnosti Ipsos, což zaručuje důvěrnost Vašich výzkumů.
  • Rychlost jako nutnost. Vzorek si můžete objednat přímo z naší intuitivní DIY platformy nebo u našich online mobilních expertů, obojí podpořené jedinečnými nástroji pro sběr vzorků, automatickým výběrem vzorku (automatizovaný sběr vzorků od začátku do konce), směrovačem pro optimální rozdělení respondentů a kratší terénní cykly a dynamickým profilováním pro přímé dosažení předem určených cílů.

Sample only

SampleOnly | Observer | Ipsos