Testování médií a marketingu | Ipsos MMA
Ipsos MMA

Testování médií a marketingu

OUR SOLUTIONS
Řízení růstu prostřednictvím inovací založených na datech, které jsou podpořeny rychlým experimentováním a prediktivním testováním na trhu.

Dosahování trvalého meziročního růstu vyžaduje neustálé měření, vyhodnocování, experimentování a silnou ochotu vytvářet inovativní kampaně a nabídky zaměřené na významné segmenty zákazníků v takovém tempu, které odpovídá poptávce na trhu. Lídři využívají data a prediktivní analytiku k rychlé identifikaci, ověřování a rozšiřování příležitostí na trhu na úrovni zákaznických segmentů napříč médii, novými produkty a službami a investicemi do provozu.

Ipsos MMA pomáhá globálním společnostem z různých odvětví vytvářet a podporovat kulturu inovací založených na datech, která přináší měřitelnou hodnotu v podobě přírůstku příjmů a zisku. Kombinace naší platformy Activate Testing Platform a modelu poradenských služeb pomáhá společnostem rychle zavést důvěryhodnou a škálovatelnou schopnost testování na trhu v rámci celé organizace.

Naše testovací platforma Activate a model služeb umožňují společnostem:

 • Rychlé testování maloobchodního prodeje, cenotvorby, propagace, médií, sortimentu a provozu v omezeném měřítku s nízkým rizikem prostřednictvím snadno použitelné webové platformy.
 • Analyzovat přirozeně se vyskytující i plánované události za účelem pochopení reakce trhu a dopadu zavedení nového programu v širokém měřítku.
 • Informovat o výsledcích testů osoby s rozhodovacími pravomocemi napříč jednotlivými sektory za účelem podpoření aktivace.

Ipsos MMA umožňuje společnostem řešit zásadní obchodní otázky, včetně:

 • Jak včas zjistit dopad významné změny v investicích do médií, nového marketingového kanálu nebo nové kampaně?
 • Jak řídit rizika spojená s rozšířením nového mediálního kanálu nebo kampaně na celostátní úrovni?
 • Jak otestovat různé nákupní strategie a určit optimální plán?
 • Jak si nová kampaň vede na lokální úrovni: geotestování cílených kampaní?
 • Jak nová kampaň funguje na konkrétní cíle v testovacím DMA?
 • Jaká je správná kombinace mediálních kanálů, kreativy a umístění pro podporu uvedení nové nebo rychle rostoucí značky?

Výstupy

 1. Webová platforma pro testování a reporting – možnost testování trhu společností Ipsos MMA je založena na snadno pochopitelné, implementovatelné a použitelné platformě, která je řízena daty v reálném čase a prediktivními testovacími a kontrolními algoritmy.
 2. Plánování a návrh testu – odborníci společnosti Ipsos MMA přezkoumají navrhovaný mediální plán a poskytnou prahové hodnoty (načasování, váha, cíl), aby byl test úspěšný.
 3. Definice testovacího a kontrolního trhu pro zajištění přesného měření – S využitím pokročilých srovnávacích algoritmů společnosti Ipsos MMA je pro každý testovací případ identifikováno více kontrolních trhů.
 4. Měření výsledků – analytici společnosti Ipsos MMA pracují s testovacím nástrojem, aby zjistili, jak se zvýšila sledovanost na jednotlivých trzích, vyhodnotili odlehlé hodnoty a pochopili rozdíly ve sledovanosti na jednotlivých trzích.
 5. Prediktivní náhled na rozšiřování aktivit – spolupracujeme s našimi klienty a jejich partnery z agentur, abychom odhadli potenciál pro rozšiřování marketingového nebo provozního programu.

 



Activate: Jednotná platforma pro měření

Activate je nepřetržitě dostupná jednotná platforma pro měření a optimalizaci marketingu. Jedná se o řešení založené na softwaru jako službě, které umožňuje marketérům a vedoucím pracovníkům využívat sofistikovaný jednotný analytický rámec měření v rámci sady snadno použitelných webových nástrojů.

Activate: Testování trhu

 • Navrhování a provádění testů v malém měřítku pro rozhodování o cenách, propagaci, médiích, sortimentu, provozu a modernizaci zařízení.
 • Využití výsledků testů k odhadu odezvy a jejich začlenění do plánování.

Podívejte se na Activate v praxi

Activate | Ipsos