Brand Health Tracking | Tracking značky | Ipsos
Brand Health Tracking

Tracking značky

OUR SOLUTIONS
Propojení značek s lidmi a zajištění udržitelného obchodního růstu.

Pokud je značka snáze dostupná, kupuje si ji více lidí a častěji. Výsledkem je růst značky. Proto ve společnosti Ipsos začínáme u lidí. To, jak se lidé rozhodují, je složité a různorodé, nejde jen o automatickou nebo záměrnou reakci. Mění se způsob, jakým přemýšlejí a rozhodují se na základě vnitřních i vnějších vlivů. To vše je hluboce ovlivněno kontextem, v němž se rozhodují, a také cíli, předchozími asociacemi a zkušenostmi uloženými v paměti.

Ipsos nabízí mnohem víc než jen sledování značek – jedná se o komplexní a vysoce srozumitelný ekosystém zdraví značky, který je založen na dynamickém kontextu reality lidí. Poskytujeme skutečné porozumění tomu, které aspekty zkušenosti se značkou, jejího image a vztahů jsou pro lidi důležité při jejich rozhodování o nákupu, a poskytujeme vodítko pro nastavení správného směru aktivace ve všech kanálech a touchpointech značky.

Pomáháme klientům odpovědět na nejdůležitější otázky týkající se jejich značky:

  • Jak můžeme krátkodobě i dlouhodobě rozvíjet naši značku?
  • Jak se nám daří naplňovat strategii značky? Kde se nacházíme na cestě k úspěchu značky?
  • Jak můžeme vybudovat nebo upravit strategii značky, aby se urychlil její růst?
  • Jaké jsou hlavní poznatky z trhu, které je možné využít pro další růst značky?
  • Jaké jsou nejúčinnější aktivity při budování značky v současnosti, minulosti a budoucnosti?
  • Co můžeme udělat pro oživení poptávky?

V době krize slouží sledování aktivace značky jako základní nástroj pro zvládnutí nejistoty, protože poskytuje přehled o změnách na trhu a chování spotřebitelů. Takové sledování umožňuje značkám vyhodnotit výchozí situaci, identifikovat a uspokojit nové potřeby lidí, budovat důvěryhodnost a nové rutiny, které jsou trvalé a spojené s vaší značkou.

Naše nabídka je založena na vědeckých základech a hlubokých odborných znalostech v oblasti aktivace značky. Poskytujeme měření a poznatky o různých požadavcích našich klientů na budování značky, a to prostřednictvím:

  • 100% přístupu k výzkumu s rychlostí a jednoduchostí,
  • výzkumu s integrovanými daty a flexibilitou pro reagování na specifické potřeby klientů,
  • správy KPI na globální úrovni.