Trendy ve stravování Čechů: zdravěji…a rostlinně?

Jaké jsou stravovací návyky Čechů a jak se lidé staví k rostlinné stravě...

Publikováno v časopisu Retailnews, září 2019

Markéta Kneblíková, Ipsos

Jaké jsou stravovací návyky Čechů a jak se lidé staví k rostlinné stravě zjišťovala výzkumná a technologická firma Ipsos ve svém aktuálním výzkumu realizovaném ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti. 

Češi patří mezi milovníky masa. Alespoň jednou týdně maso konzumuje 9 z 10 lidí, denně si ho dopřává téměř pětina populace. Masné výrobky jí alespoň jednou týdně 78 % Čechů. Maso a masné výrobky jedí častěji muži.

Trend zdravého životního stylu

S měnícím se životním stylem však dochází k postupné proměně stravovacích návyků. Stále více lidí si uvědomuje vliv stravování na své zdraví. Z mezinárodního výzkumu Ipsos vyplývá, že 80 % globální populace je přesvědčeno, že konzumace správných potravin a nápojů je nejdůležitějším faktorem, jak si zajistit dobré zdraví. Lidé proto plánují upravovat své jídelníčky. Jak ukázal aktuální výzkum Ipsos, největším strašákem je cukr, který ve svém jídelníčku chtějí lidé omezovat nejčastěji. Následují živočišné tuky, maso a masné výrobky a také mléčné výrobky (viz obr. 1). Důvodem snižování konzumace vybraných potravin je dodržování zásad zdravého životního stylu a prevence zdravotních problémů, v případě cukru též snaha zhubnout. Při omezování konzumace masa a masných výrobku hrají roli také důvody etické (ohleduplnost ke zvířatům) a environmentální (ekologická náročnost živočišné výroby), které jsou důležité hlavně pro mladé lidi do 34 let. 


Snížení konzumace vybraných portavin

Mladí preferují rostlinnou stravu

Zájem o zdravotní, etické a environmentální dopady živočišné produkce ilustruje i to, že se až desetina populace hlásí ke stravování s omezením či úplným vyloučením masa. Mezi mladými lidmi ve věku 18–24 let je to dokonce každý pátý. Maso ze svého jídelníčku zcela vyloučilo 5 % populace (vegani, vegetariáni, pescatariáni), další 4 % maso omezují, ale nevzdávají se ho úplně (flexitariáni), viz obr. 2. 


Mladí preferují rostlinnou stravu

„Zatímco u nás vyznává stravu s omezením či úplným vyloučením masa asi desetina populace, v zemích západní Evropy jako je Německo či Francie nebo ve Velké Británii je to více než čtvrtina populace. Rozdílný je zejména podíl flexitariánů, kterých je v Evropě až třikrát více než u nás. K omezování konzumace masa se hlásí zejména mladí lidé do 34 let, není tedy překvapením, že nemalý vliv na ně má internet a sociální média. Například dva z pěti Britů omezujících konzumaci masa přiznávají ovlivnění různými kampaněmi a iniciativami typu Veganuary či Meat Free Monday, 16 % také přiznává vliv blogerů a vlogerů,“ dodává Markéta Kneblíková z Ipsosu.

Roste popularita rostlinných produktů

Ačkoli konzumace živočišných produktů stále výrazně převládá, lidé se nebrání ani jejich rostlinným alternativám. Rostlinné jogurty, sýry či pomazánky alespoň někdy vyzkoušely asi dvě třetiny populace, pravidelně aspoň jednou týdně je konzumuje asi čtvrtina populace. Rostlinné alternativy jsou oblíbené zejména u mladých lidí do 34 let. Rostlinné produkty neoslovují jen úzkou skupinu veganů a vegetariánů, ale volí je také zákazníci, kteří chtějí odlehčit svůj jídelníček nebo jen vyzkoušet něco nového. Z produktů, které byly loni nově uvedeny na evropský trh v kategorii food, neslo 9 % označení veganský, což je dvojnásobek oproti roku 2015. Nejvíce těchto produktů bylo uvedeno na trh ve Velké Británii a Německu. 

Také v České republice roste nabídka rostlinných produktů a dalších veganských a vegetariánských produktů. Alternativy masa a masných výrobků již nenabízí pouze specializované obchody, ale můžeme je najít i na pultech běžných supermarketů i řetězců. Některé z nich mají své privátní vegetariánské či veganské značky, například Kaufland K-Take it veggie, Albert Veggie nebo Lidl My Best Veggie. Jak potvrzuje výzkum Ipsos, čeští spotřebitelé tento trend zaregistrovali, 69 % jich uvádí, že zaznamenalo větší nabídku rostlinných produktů v obchodech. V restauracích zaznamenalo rostoucí nabídku rostlinných produktů 46 % populace, častěji se jednalo o lidi z velkých měst, kde je koncentrace podobných typů restaurací vyšší.

„Česká republika se v počtu vege restaurací rozhodně nenechá oproti ostatním zemím zahanbit. Jen Praha má nejvyšší hustotu veganských restaurací v Evropě. V celé ČR se pak dá mluvit až o 450 restauracích, veganských i vegetariánských,“ dodává Martin Ranninger, předseda České veganské společnosti.

Bude-li Česká republika následovat, podobně jako u jiných trendů, západní země, můžeme se v nejbližších letech těšit na ještě pestřejší nabídku rostlinných produktů, které se stanou součástí nabídky běžných obchodů. Určitým příslibem je i to, že až třetina populace ve výzkumu Ipsos uvedla, že do budoucna plánuje konzumovat více rostlinných produktů, a naopak omezit ty živočišné. Také ostatní výzkumy Ipsos potvrzují, že o téma zdravé výživy a stravování má stále větší zájem zejména mladší generace.


Zdroj: Výzkum Ipsos, březen 2019, reprezentativní vzorek populace ČR, n = 1016 respondentů

Příloha: Článek z časopisu Retailnews Retail News - Trendy ve stravování Čechů zdravěji…a rostlinně_Ročník IX.,9,2019

Detailní informace o studii Trendy ve stravování najdete zde.

Společnost