Mobility Labs | Pre-Launch Clinics | Ipsos
Vývoj automobilového průmyslu a mobility

Úspěch konceptu a produktu

OUR SOLUTIONS
Změna budoucích koncepcí vozidel a komunikace s ohledem na potřeby zákazníků.

Jednou z klíčových výzev pro výrobce v odvětví mobility je pochopení a zohlednění potřeb a zpětné vazby spotřebitelů. Díky tomu, že vše zohledňujeme v předstihu před uvedením na trh a zmrazením designu, umožňujeme klientům zvýšit jejich šance na úspěch a řešit kritické otázky, jako je design exteriéru a interiéru, cenotvorba, marketing a komunikace.

Nové výrobky a služby budou hodnoceny v kontextu, v němž budou představeni relevantní konkurenti, a budou shromážděny poznatky o zlepšení oblastí, jako je design výrobku, jeho vlastnosti, balení nebo potenciální úskalí kvality. K odhadu tržního potenciálu lze rovněž zahrnout simulaci tvorby cen a výběru.

Zatímco kliniky před uvedením na trh obvykle zahrnují hodnocení fyzických a digitálních podnětů, rozšířenou virtuální realitu lze využít také k představení inovativnějších způsobů zobrazení konceptů a ilustrace pokročilých funkcí. Nejenže jsou spotřebitelé obvykle pozváni na místo konání za účelem osobního kvantitativního a kvalitativního hodnocení nového produktu, ale v rámci výzkumu se také pracuje na modulárním, či digitálním přístupu.

Ipsos má jedinečnou pozici, která jí umožňuje získávat informace o primárních zpětných vazbách spotřebitelů, a to díky zdrojům ve své globální síti a našim silným střediskům na klíčových automobilových trzích. Díky šíři dostupných výzkumných témat, kterými se zabýváme, můžeme také poskytnout hluboké porozumění makro faktorům, jako jsou společenské trendy.