User Experience | Ipsos
Inovace

Uživatelská zkušenost (UX)

OUR SOLUTIONS
Vytváření transformativní uživatelské zkušenosti prostřednictvím nepřetržitého zapojení uživatelů v celém životním cyklu produktu.

Uživatelská zkušenost (UX) zahrnuje vše, co člověk zažívá a cítí před, během a po použití produktu, systému nebo služby. Ipsos pomáhá klientům vytvářet transformativní zákaznickou zkušenost tím, že středem pozornosti nejen v průběhu vývoje, ale také v dalších fázích životního cyklu produktu či služby, jsou právě jejich uživatelé.

Chcete-li vytvářet skvělou zákaznickou zkušenost, musíte rozumět změnám.

Uživatelé se neustále mění. Máme nové způsoby komunikace a vnímání technologií, nové postoje ohledně otázek etiky a důvěry.

Technologie se mění a díky umělé inteligenci, strojovému učení, sítím 5G, hlasové interakci, mobilitě, konceptu chytrého města a rozšířené realitě vzniká naprosto nová uživatelská zkušenost.

Ve světě plném technologií a neustále se měnících očekávání se mění i náš vztah k technologiím. Uživatelé chtějí bližší, bezproblémovou, bezpečnější a sofistikovanější zákaznickou zkušenost.

Co dělají společnosti, aby s nimi udržely krok?

Ve společnostech, jako je ta vaše, probíhají masivní transformace: budování propojených ekosystémů, propojování digitální a marketingové strategie, přijímání ochrany soukromí a eticky správných řešení a integrace UX a designového myšlení.

Vzhledem k tomu, že se toho tolik rychle mění, je obrovským přínosem dát svým zákazníkům možnost vyjádřit se prostřednictvím research designu zaměřeného na uživatele. Skvělá uživatelská zkušenost zvyšuje spokojenost a loajalitu zákazníků. Snižuje náklady na vývoj a podporu značky. Zanechává trvalý dojem z vaší značky.

Rozumíme změnám, protože jim už léta napomáháme.

Jsme tým výzkumníků, designérů a vývojářů, kteří neustále přemýšlejí o lidské zkušenosti. V průběhu let jsme našim klientům pomohli vytvořit a vylepšit jejich první uživatelské zkušenosti při elektronickém obchodování, první mobilní aplikace, první nástroje na poli digitální medicíny a první chatboty zákaznické podpory řízené umělou inteligencí.

Provedeme vás procesem utváření pozitivní zákaznické zkušenosti, který staví vaše zákazníky na první místo. Jsme připraveni na další miliardu uživatelů, protože jsme byli u té poslední.

Jakýkoliv typ zákaznické zkušenosti

Náš multidisciplinární tým Vám pomůže utvářet zákaznickou zkušenost v celé řadě odvětví jako jsou e-komerce, fintech a sociální platformy, podnikové nástroje, lékařství a automobilový průmysl/mobilita.

  • Elektronická komerce
  • Vnitropodnikové nástroje
  • Fintech
  • Vláda
  • Zdravotní péče
  • Lidské faktory a UX v lékařství
  • Mobilita
  • Multi-touchpointové byznysy

Jakákoliv část životního cyklu produktu

Objevování a explorace nových příležitostí

Naši kvalifikovaní výzkumníci a designéři mají zkušenosti s prováděním počátečního průzkumu, který Vám pomůže lépe porozumět uživatelům a poskytne strategický směr pro návrh vašeho produktu nebo služby.

Vývoj a tvorba inovací

Spolupracujeme s Vámi při tvorbě nápadů na základě vašich obchodních cílů, omezení designu a požadavků uživatelů a specializujeme se na stručné a obsahově bohaté ideové workshopy. Poznatky, které získáme, slouží jako podklad pro nápady na tvorbu a vylepšování produktů a umožní sladit zúčastněné strany ohledně jednotného designu založeného na datech.

Design

Naši odborníci na design vytvářejí nízko i vysokoreálné testovací makety a funkční prototypy optimalizované pro výzkumné cíle. Testování pomocí maket poskytuje údaje o jejich výkonu při řešení testovacích úkolů, které slouží jako podklad pro další zdokonalování návrhů produktů.

Testování

Testy použitelnosti jsou zásadní pro získání zpětné vazby na vylepšení produktu na základě pozorovaného chování. Navrhujeme a realizujeme podrobný plán výzkumu pro formativní i sumativní (validační) testování. Náš postup založený na datech testuje uživatele v raných fázích a často, abychom prostřednictvím výzkumu porozuměli jejich potřebám.

Uvádění produktů a služeb na trh

Poskytujeme cenné informace pro uvedení vašeho produktu na trh, které pomáhají vylepšit a zdokonalit uživatelskou zkušenost. Rychlé testování a A/B testování pomáhá najít nedostatky dříve, než se stanou slabým místem, kde byste ztráceli zákazníky, zatímco designové vzory a šablony zajistí konzistentní uživatelskou zkušenost napříč novými funkcemi a produkty.

Zpřesňování a vylepšování

Jakmile je váš produkt na trhu, pomůžeme Vám uzavřít smyčku tím, že Vám poskytneme přímou zpětnou vazbu o tom, co funguje a co by se dalo zlepšit. Pomůžeme Vám přesně určit problémy a navrhnout řešení, abyste se mohli soustředit na další skvělé nápady na produkty.

Kdekoliv na světě

Díky naší partnerské síti Vám můžeme nabídnout laboratoře na 12 klíčových trzích po celém světě. Vlastníme největší studio v Severní Americe, které zvládne 10 testovacích relací současně.

Globální síť

Svět není tak globální, jak si myslíme. Jedno řešení nemusí vyhovovat všem a uživatelská zkušenost bude přirozená pouze tehdy, pokud bude uzpůsobena lokálním trhům. Ipsos poskytuje UX týmy a partnerskou síť odborníků na UX ve více než 100 zemích.

Laboratoře

Naše laboratoře slouží k realizaci široké škály testovacích scénářů, od simulované pohotovosti až po domácí prostředí, a umožňují vše od skupinových diskusí až po individuální rozhovory. Prostřednictvím naší partnerské sítě máme laboratoře na 12 klíčových trzích po celém světě a vlastníme největší studio v Severní Americe, které zvládne 10 testovacích relací současně.

Naše laboratoře jsou standardizované, aby poskytovaly konzistentní kvalitu. Ať už testujete v Číně nebo v Německu, ve Velké Británii nebo v USA, můžete se spolehnout, že všechny aspekty logistiky testů budou vysoce kvalitní a nenaruší integritu dat nebo projektu.

V terénu

Náš tým zahrnuje odborníky na etnografii a kontextuální šetření, takže můžeme získat poznatky tam, odkud je potřebujete, a tehdy, kdy je potřebujete. Naše bezkonkurenční mobilní laboratoře tento cíl podporují tím, že umožňují sběr dat kdekoli na světě a v jakémkoli prostředí.

Lidské faktory a uživatelské zkušenosti v lékařství

Skupina Ipsos Medical Human Factors & User Experience je tým odborníků, kteří se specializují na oblast zdravotnických prostředků a zdravotní péče. Tým je držitelem certifikátu ISO 9001:2015 a má hluboké znalosti mezinárodních, federálních a místních předpisů týkajících se vývoje zdravotnických prostředků.

Naše řešení pokrývají celý životní cyklus vývoje produktu, včetně výzkumu v rané fázi a poznatků, které slouží jako informace pro inženýrský tým, až po souhrnné testování použitelnosti a analýzu po uvedení na trh. Naší předností je, že v průběhu tvůrčího procesu neztrácíme kontakt s uživateli a jejich potřebami a replikujeme reálná prostředí pro používání, a to jak osobní, tak vzdálené, abychom mohli vyhodnocovat koncepty v průběhu jejich vývoje.

Naše zdravotnická skupina má bohaté zkušenosti s produkty zaměřenými na pacienty (např. injekční zařízení, vybavení pro diabetiky, propojené zdravotnictví) i s produkty pro poskytovatele zdravotní péče a nemocniční prostředí (např. chirurgické prostředí a nemocniční vybavení).