Workshopy | Kvalitativní výzkum | Ipsos UU
Ipsos UU - Kvalitativní výzkum

Workshopy

OUR SOLUTIONS
Zlepšení dopadu poznatků na růst.

Workshopy Ipsos Insights-for-Impact vtáhnou naše klienty do příběhů lidí a oživí výzkum, aby podpořily empatii a podnítili akce, které budou mít dopad na podnikání. To umožňuje našim klientům získat poznatky, které jsou pro jejich spotřebitele skutečně důležité. V rámci workshopu mohou být insighty využity jako součást akčního plánu pro rozvoj vítězných inovačních nápadů, positioningu značky na základě insightů, vytvoření strategického plánu a marketingové aktivace nebo rozvoj komunikačních strategií.

Prostřednictvím zábavných zážitkových technik přivádíme témata a cíle k životu a pomáháme našim klientům lépe se vcítit do svých zákazníků. Využíváme přitom představivosti, spoluvytváření, vyprávění příběhů, videoexkurzí, etnografie, kurátorství a zákaznických cest. Patří sem i techniky behaviorální vědy, Censydiam, Trends, Experts & Influencers, případové studie z perspektivy outsiderů a mnoho divergentních technik, které máme v naší sadě nástrojů pro workshopy.

Kromě face-to-face seminářů je Ipsos také odborníkem na pořádání virtuálních seminářů: rychlý a agilní způsob, jak zapojit zúčastněné strany, uspořádat brainstorming, sdílet s nimi poznatky a přijímat společná rozhodnutí, ať už se nacházejí kdekoliv. Vedou je odborní facilitátoři ve flexibilním virtuálním prostředí v reálném čase. Ipsos využívá videodiskuze, živé chaty, sdílený software pro práci s tabulí a nástroje pro průzkum veřejného mínění, hlasování a spoluvytváření. Používáme také energizující techniky a gamifikace, abychom do seminářů vnesli energii, zapojení, inspiraci a kreativitu. 

Pro face-to-face i virtuální workshopy poskytujeme nástroje a možnosti, jak aktivovat výsledky průzkumu do realizovatelné marketingové aktivace. Zajistíme, aby týmy odcházely inspirované, sladěné a motivované.

Workshopy | Kvalitativní výzkum | Ipsos UU