Hvad synes den globale befolkning om FN's verdensmål? - En undersøgelse om prioriteringer og interessanters forpligtelser

I 2015 besluttede verdenslederne 17 mål for bæredygtig udvikling (også kaldet ”Verdensmålene”) for en bedre verden inden 2030. Målene engagerer regeringer, den private sektor, civilsamfundet og borgerne til at opnå en bedre og mere bæredygtig fremtid for alle. Her kan du læse de vigtigste resultater fra den seneste undersøgelse vi har foretaget for World Economic Forum.

Go to English version.

I samarbejde med World Economic Forum gennemførte Ipsos en undersøgelse der viser at befolkningen fra alle verdensregioner er bemærkelsesværdige enige i prioriteringen af Verdensmålene.
Her er de top 3 prioriterede mål efter rangering af den globale befolkning: 

 • Stop sult - Verdenbefolkningens højeste prioritet. Mål nr. 2 rangerer #1 i 20 ud af 28 lande og er i top 3 af 6 andre lande
 • Afskaf fattigdom - Verdens andenhøjeste prioritet. Mål nr. 1 rangerer #1 i 4 lande og er i top 3 af 20 andre lande
 • Sundhed og Trivsel - Verdens tredje prioritet. Mål nr. 3 rangerer #1 i 4 lande og er i top 3 af 13 andre lande

Derudover vises alle tre af de næstprioriterede mål i top 3 i 9 lande:

 • Rent vand og sanitet (mål 6)
 • Anstændige jobs og økonomisk vækst (mål 8)
 • Kvalitetsuddannelse (mål 4)

Alle top 3-mål i de fleste lande er også med i den globale top 6 liste. Kun 5 andre Verdensmål vises i top 3 i enkelte lande:

 • Klimaindsats - Mål nr. 13 ligger som prioritet #3 i Storbritannien
 • Livet i Havet - Mål nr. 14 ligger som #3 prioritet  i Tyskland
 • Fred, retfærdighed og stærke institutioner - Mål nr. 16 er #3 i Sydkorea
 • Mindre ulighed - Mål nr. 10 ligger som prioritet #3 i Belgien
 • Ligestilling mellem kønnene - Mål nr. 5. er #3 prioritet i Indien.

Den globale rangering af prioriteter er baseret på den gennemsnitlige placering af alle 16 mål i de 28 undersøgte lande, og ser ud som følger:

rANKING

På tværs af de adspurgte lande, siger halvdelen, at deres regering tager mindre end deres andel af ansvaret for at nå disse mål (53%). Dog siger omkring fire ud af ti det samme om virksomheder i deres land (42%). Næsten samme procentdel (40%) mener dog også at " de fleste mennesker ” i deres land tager mindre end deres andel af ansvaret for at nå verdensmålene. For hver af deres lands regeringer, virksomheder og mennesker siger gennemsnitligt 22% dog, at de tager mere end deres del af ansvaret.

Læs hele artiklen fra World Economic Forum her.


Om undersøgelsen
Dette er resultaterne fra en undersøgelse lavet på tværs af 28 lande. Undersøgelsen er foretaget af Ipsos på vores Global Advisor online-platform. Ipsos interviewede i alt 19.585 voksne i alderen 18-74 år i USA, Canada, Malaysia, Sydafrika og Tyrkiet og personer 16-74 på 24 andre lande mellem 23. april og 7. maj 2021.

Samfund