Hver 7. fravælger flyveren for klimaets skyld

Et nyt globalt studie gennemført af Ipsos for World Economic Forum viser, at hver 7. er villig til at droppe flyveren på længere rejser for klimaets skyld – også selvom alternative rejseformer er dyrere og mere besværlige.

Sammen med World Economic Forum har Ipsos undersøgt synspunkterne på flyrejser og deres miljøpåvirkning på tværs af 27 lande verden over. Undersøgelsen viser blandt andet, at:

  • 14% (hver 7.) af alle adspurgte på tværs af de 27 lande ville vælge en transportform med lavere CO2-aftryk end fly, selvom det er dyrere og mere besværligt. Dobbelt så mange (29%) ville fravælge flyveren, hvis det hverken var dyrere eller mere besværligt.
  • De adspurgte kan deles op i 3 grupper af nogenlunde samme størrelse, når der bliver spurgt til, om de har tillid til flyselskabernes engagement og evne til at reducere deres miljøpåvirkning: 30% har rimelig stor eller stor tillid til dem, 33% har lidt eller ingen tillid til dem, og 37% ligger lige i midten.
  • Dem, der flyver ofte, stoler i højere grad på flyselskabernes engagement og evne til at reducere deres miljøpåvirkning end dem, der flyver sjældent. Folk, der flyvere ofte, er dog også mere tilbøjelige til at overveje alternative former for transport med et lavere CO2-aftryk.
  • Villigheden til at vælge alternative former for transport med lavere CO2-aftyk varierer fra land til land: I Kina svarer 38% ja til, at de ville vælge flyveren fra for klimaets skyld, selvom alternative transportformer er dyrere og mere besværlige. Modsat svarer kun 7% i Canada og 4% i Japan ja til samme spørgsmål.

Samfund