Kvindernes Internationale Kampdag: Befolkningen går fortsat ind for ligestilling, men halvdelen mener nu, at det sker på bekostning af mænd

Ipsos løfter sløret for en ny global undersøgelse udført i 32 lande i samarbejde med Global Institute for Women's Leadership på King's College London til Kvindernes Internationale Kampdag.

Ipsos | Kvindernes Internationale Kampdag 2023

IN ENGLISH →

Vigtige takeaways

  • 7 ud af 10 (68%) er enige i, at der i øjeblikket er ulighed mellem mænd og kvinder med hensyn til sociale, politiske og/eller økonomiske rettigheder i deres land, hvilket er et lille fald i forhold til 2017.
  • Men 1 ud af 2 (54%) siger, at når det kommer til at give kvinder lige rettigheder med mænd, er det gået langt nok i deres land – gradvist stigende siden 2019.
  • Der er bekymringer omkring påvirkningen af ligestilling på mænd, hvor halvdelen (54%) er enige i, at mænd forventes at gøre for meget for at støtte ligestilling (også op fra 2019), og halvdelen (48%) er enige i, at tingene er gået så langt i fremme kvinders ligestilling, at mænd bliver diskrimineret.
  • Alligevel er 3 ud af 5 (62%) enige i, at der er tiltag, de kan tage for at fremme ligestilling, og en tilsvarende andel (56%) rapporterer, at de har taget handling på mindst én tiltag inden for det seneste år. Men der er også tegn på barrierer, hvor over 1 ud af 3 (37%) føler sig bange for at tale for kvinders rettigheder på grund af, hvad der kan ske med dem – højere end i 2017.

De fleste er enige om, at der er ulighed mellem mænd og kvinder – men der er uenighed om, hvorvidt mænd har gavn af ligestilling

Ser man på respondenter på tværs af alle generationer globalt, er flertallet enige om, at uligheden mellem mænd og kvinder fortsætter, og at forbedringer vil kræve en indsats fra både mænd og kvinder. Et globalt landsgennemsnit på 68% er enige i, at der i øjeblikket er ulighed mellem mænd og kvinder med hensyn til sociale, politiske og/eller økonomiske rettigheder i deres land (hvis man ser på tendensen siden 2017 på tværs af en delprøve på 22 lande, er andelen der mener, at der eksisterer ulighed, faldet med 5 point siden da). Der er en lignende grad af enighed om, at kvinder ikke vil opnå ligestilling i deres land, medmindre mænd aktivt støtter kvinders rettigheder (64% globalt landsgennemsnit), og at der er handlinger, folk personligt kan tage for at hjælpe med at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder (62%).

Lidt over halvdelen (55%) mener, at ligestilling mellem mænd og kvinder vil blive opnået i deres levetid – på tværs af de 25 lande, der deltog i 2018 og 2023, er optimismen for, at ligestilling vil blive opnået, 5 point højere end før Covid-pandemien. I tråd med dette har folk rundt om i verden en tendens til at tro, at unge mennesker vil få et bedre liv end deres forældres generation – selvom en større andel føler sig optimistisk med hensyn til fremtiden for unge kvinder (51% globalt landsgennemsnit) end for unge mænd (42%).

Til spørgsmålet om, hvorvidt ligestilling hovedsageligt gavner kvinder, hovedsagelig gavner mænd eller er godt for både mænd og kvinder, svarer halvdelen (53%), at det er godt for begge køn, mens yderligere 1 ud af 5 (18%) siger, at det hovedsageligt gavner kvinder. Mænd er mere tilbøjelige end kvinder til at være enige i, at ligestilling hovedsageligt gavner kvinder (22% af mændene sammenlignet med 13% af kvinderne). Kun 8% siger, at ligestilling primært kommer mænd til gode.

På trods af dette er et flertal (54% globalt landegennemsnit) også enige i, at når det kommer til at give kvinder lige rettigheder med mænd, er tingene gået langt nok i deres land – en identisk andel (54%) siger, at mænd forventes af gøre for meget for at støtte ligestilling. Faktisk er 48% enige i, at vi er gået så langt i at fremme kvinders ligestilling, at vi diskriminerer mænd. Og der er tegn på, at disse synspunkter er mere udbredt nu end før Covid-pandemien. I gennemsnit på tværs af 25 lande er andelen af mennesker, der mener, at mænd forventes at gøre for meget for at støtte ligestilling, steget med 9 point fra 43% til 52% mellem 2019 og 2023. Samtidig har der været en 7- point stigning i troen på, at tingene er gået langt nok, når det kommer til at give kvinder lige rettigheder, fra 42% til 49%.

Dagligdagshændelser med sexisme fortsætter, men de fleste siger, at de er i stand til at handle på det - på trods af stigende tro på, at der er risiko ved at gøre det

4 ud af 10 (43% globalt landegennemsnit) rapporterer at have været vidne til mindst én af flere former for kønsdiskrimination i det seneste år, hvor det mest almindelige er at høre en ven eller et familiemedlem komme med en sexistisk kommentar (27%), efterfulgt af kønsdiskrimination på arbejdspladsen (20%) og sexchikane (14%).

3 ud af 5 (59%) siger, at de har foretaget mindst én handling for at fremme ligestilling mellem kønnene i det seneste år. De mest almindelige handlinger omfatter at tale om ligestilling med familie eller venner (32%), at sige fra, når en ven eller et familiemedlem kom med en sexistisk kommentar (21%) og at tale om ligestilling på arbejdspladsen (21%). Over 1 ud af 3 (37%) sagde, at de ikke har foretaget sig noget i det seneste år.

Men der er også tegn på de barrierer, der forhindrer folk i at handle for at støtte lighed mellem kønnene. Mere end 1 ud af 3 (globalt landsgennemsnit på 37%) siger, at de er bange for at sige fra og gå ind for kvinders rettigheder på grund af, hvad der kan ske med dem. Også dette er steget i løbet af de sidste 6 år: mellem 2017 og 2023 er den gennemsnitlige andel i 22 lande, der føler sig bange for at sige fra, steget fra 24% til 33%.

Da de blev spurgt direkte, nævnte respondenterne også andre barrierer: følelsen af, at der ikke er noget man kan gøre, for virkelig at gøre en forskel (13%), usikkerhed omkring hvordan man taler om ligestilling/hvilke næste skridt der skal tages (11%), følelsen af at det ikke er relevant/vigtigt (10%) og bekymring over at blive fysisk overgrebet eller truet (10%). Mere positivt var de mindst valgte svar, at det kun er et kvindeproblem (kun stillet til mænd; 6%), at folk ikke tror, at der eksisterer ligestilling mellem kønnene (6%), og at de ikke ønsker at fremme det (5%).

Yngre generationer er mere optimistiske med hensyn til fremtiden end ældre aldersgrupper, men de er også mere forsigtige mht. at sige fra og er mere bekymrede over, at ligestilling påvirker mænd negativt

I gennemsnit i alle de 32 undersøgte lande er Gen Z (45%) og Millennials (44%) mere tilbøjelige til at identificere sig som feminister sammenlignet med 37% af Gen X og 36% af Baby Boomers. Ydermere er 2 ud af 3 Gen Z (65%) og Millennials (65%) enige om, at der er tiltag, de kan tage for at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, ligesom 61% af Gen X, men kun 52% af Baby Boomers. På samme måde er yngre generationer mere tilbøjelige til at være enige i, at ligestilling mellem kønnene vil blive opnået i deres levetid (60% af Gen Z og 61% af Millennials, mod 53% af Gen X og 44% af Baby Boomers). Gen Z er også de mest tilbøjelige til at have foretaget mindst én af de anførte handlinger for at støtte ligestilling mellem kønnene i det seneste år (68%), og dette falder støt med hver generation, med Baby Boomers som de mindst tilbøjelige til at have taget handling (41%).

Denne optimisme kommer på trods af, at en større andel af Gen Z (48%) og Millennials (43%) siger, at de er bange for at tale for kvinders rettigheder på grund af, hvad der kan ske med dem, en frygt der deles af 1 ud af 3 Gen X'ere (32%) og kun 1 ud af 4 babyboomere (23%). De yngre generationer er også mere tilbøjelige til at sige, at de har set mindst én af de former for diskrimination, der nævnes i undersøgelsen (58% Gen Z og 49% Millennials sammenlignet med 36% Gen X og 26% af Baby Boomers).

Samtidig er omkring halvdelen af Gen Z (52%) og Millennials (53%) enige om, at tingene er gået så langt i at fremme kvinders ligestilling, at mænd bliver diskrimineret, hvilket falder til 46% af Gen X og 40% af Baby Boomers. Yngre generationer er også mest tilbøjelige til at være enige i, at en mand, der bliver hjemme for at passe sine børn, er mindre mand, hvor 30% af hver af Gen Z og Millennials er enige i denne udtalelse sammenlignet med 22% af Gen X og kun 14% af Baby Boomers.

For mere information, kontakt venligst Klaus Mikkelsen.


Om denne undersøgelse

Dette er resultaterne af en 32-landes undersøgelse udført på Ipsos' onlineplatform. Ipsos interviewede i alt 22.508 voksne i alderen 18-74 år i USA, Canada, Malaysia, Sydafrika og Tyrkiet, 20-74 i Thailand, 21-74 i Indonesien og Singapore og 16-74 på 24 andre markeder mellem fredag d. 22. december 2022 og fredag 6. januar 2023.

Samfund