Ipsos Update - Juli 2021

Opdag nye globale undersøgelser omhandlende holdninger til flygtninge, LGBT+ lighed, kulturkrige og bæredygtig udvikling. Udforsk også vores nyeste white papers, deriblandt et fokus på det indonesiske samfund.

Ipsos Update July 2021

ENGLISH VERSION →

Juli udgaven af Ipsos Update – vores månedlige opfølgning af forskning og tænkning fra vores afdelinger over hele verden – indeholder følgende emner

World Refugee Day: Vores undersøgelse på tværs af 28 lande viser, at når det kommer til flygtninge, er principperne i strid med praksis. Selv om der er flertal for retten til at søge tilflugt fra krig eller forfølgelse, er mange tilbageholdende med at se deres land modtage flere flygtninge på nuværende tidspunkt. 

LGBT+ Pride: Et kig på, hvordan mennesker over hele verden beskriver deres kønsidentitet og seksuelle orientering, afslører nogle generationsforskelle. Vores dybdegående undersøgelse undersøger også holdninger til spørgsmål vedrørende LGBT+ ligestilling i 27 lande.   

Divisions and Culture Wars: Selvom "kultur krige" muligvis ikke er et begreb, alle er bekendt med, så finder man i vores 28-lande undersøgelse mange der er enige om, at spændingerne findes i samfundet. Den vigtigste kilde til splittelse ses at være, rige vs. fattige, efterfulgt af politik og social klasse. 

Sustainable Development Goals: I 2015 fastsatte verdens ledere 17 mål for en bedre verden, herunder at udrydde fattigdom og sult. Seks år senere bad vi den globale offentlighed om deres syn på fremskridt og prioriteter. Et flertal blandt 20 af de 28 undersøgte lande mener, at deres regering ikke gør nok.   

Indonesia Flair 2021: Dette års udgave af vores Flair-serie i Indonesien fokuserer på, hvordan landet vender tilbage til økonomisk vækst efter pandemien. Selv om udsigterne er positive, vil spørgsmålet om miljøansvar være vigtigt. 

Digital Doctor: Resultaterne fra vores undersøgelse, på tværs af 14 lande, viser forskellen et år kan have. Sundhedspersonale over hele verden er blevet betydeligt mere vidende og erfarne inden for digital sundhed under pandemien. Men vil denne tendens fortsætte? 

Time to Decide: Den tid, vi tager om at træffe et valg kan være afslørende. Den afslører ikke kun styrken af præferencer og foreninger, men også hvordan vi behandler information og træffer beslutninger. Denne nye udgivelse viser, hvordan Ipsos har integreret responstid i forskellige forskningsmetoder. 

Get Real, Get Creative: Der er mange veje til succes, når det kommer til kreativ kommunikation, men det, der ofte gør forskellen, er, hvordan kampagner er rodfæstet i virkeligheden, og hvordan de forholder sig til folks liv. Vi undersøger, hvad det betyder, og viser nogle eksempler på at vinde kreative strategier.   

Latin America:  Vi sætter fokus på tre latinamerikanske lande: Brasilien, Colombia og Chile, når vores lokale eksperter fremlægger deres analyse af den sociale og politiske kontekst, herunder offentlighedens syn på nogle af de presserende spørgsmål i dag.  

 

Find dette og mere i Ipsos Update – Juli 2021.

Samfund