Ipsos Update - Oktober 2021

Globale risici, tillid til forskning, virtual reality og Tysklands globale indflydelse er blot nogle af emnerne i denne måneds runde af undersøgelser og analyser fra Ipsos rundt om i verden.

Ipsos Update - Oktober 2021

ENGLISH VERSION →

Ipsos Update - October 2021Udvalgte nyheder denne måned:

A Sense of Presence: Virtuel- og Augmenteret Reality er så meget mere end 'skinnende nyt legetøj'. I forbindelse med en stadig mere digital verden undersøger vi, hvordan brug af mere fordybende oplevelser kan generere stærkere indsigt i forskning.

Brand-Experience Gap: Hvordan kan brandløfte og kundens oplevelse i virkeligheden tilpasses hinanden bedre? Vores nye integrerede målesystem fokuserer på dette vigtige skæringspunkt, der gør det muligt for organisationer at opnå positive resultater.

Tillid til forskning: At sikre respondentens tillid er en hjørnesten i at levere pålidelige markedsundersøgelsesdata man kan stole på. Denne nye POV undersøger, hvordan man fremmer tillid, mærkesager og motivation blandt forskningsdeltagere.

Globale risici: En dybdegående undersøgelse af stigende opfattelse af risici finder, at klimaændringer vender tilbage til toppen af ​​den globale risikorangering. Det bygger på synspunkter fra professionelle inden for risikostyring og den offentlige mening rundt om i verden.

Hvad bekymrer verden?: Vi ser på de seneste resultater af vores 28-landes problemmonitor i lyset af 18 måneders sporing af offentlige bekymringer under pandemien. Yderligere analyse fra vores lokale eksperter undersøger, hvordan Covid-19 har ændret landskabet. Her kan man også finde vores lokale undersøgelse om danskere og hvad der bekymrer dem lige nu: Hvad bekymrer danskerne?

Økonomisk genopretning i Latinamerika: Vi indsamler synspunkter fra latinamerikanske opinionsledere om de største udfordringer, regionen står over for i de kommende måneder, herunder deres forventninger til, hvor lang tid det økonomiske opsving kan tage.

Globale synspunkter om abort: Et betydeligt flertal i 27 lande mener, at abort bør være tilladt, men synspunkter er på ingen måde konsistente rundt om i verden. Kvinder siger, mere end mænd, at abort under alle omstændigheder bør være tilladt.

Tysk lederskab: Da det tyske valg i 2021 nærmede sig og markerede afslutningen på Angela Merkels politiske karriere, bad vi borgere i 25 lande om deres syn på, hvordan hendes ledelse har påvirket deres land, Europa og verden.

I denne måneds udgave, kan man også finde artikler om den formodede "byens død", generationsmyten og hvad dette betyder for forskning og et kig på sportens fremtid.

Medie & Brand-kommunikation