Ny undersøgelse: Globale holdninger til ligestilling på arbejdspladsen

Mænd og kvinder er fortsat uenige, når det kommer til spørgsmålet om ligestilling på arbejdspladsen. Det viser en ny undersøgelse gennemført i 27 lande af Ipsos i samarbejde med Global Institute for Women's Leadership på King's College London i forbindelse med kvindernes internationale kampdag.

Resultaterne fra en ny onlineundersøgelse af 20.204 voksne i alderen 16-74 år viser, at de fleste mennesker rundt omkring i verden ikke mener, at der er lige vilkår for mænd og kvinder på arbejdspladserne - men der er stor forskel i mænd og kvinders svar. 

Globalt er næsten halvdelen af mænd (49%) enige om, at der er ligestilling på arbejdspladsen i deres land sammenlignet med kun tre ud af ti kvinder (32%).
 

Kvindernes Kampdag | Ligestilling på arbejdspladsen | Ipsos


Brasilien (72%), Japan (71%) og Frankrig (69%) er blandt de lande i undersøgelsen, hvor flest svarer, at der er ulighed på arbejdspladserne. Omvendt er Malaysia (68%), Kina (60%) og Indien (54%) de lande i undersøgelsen, hvor flest er enige om, at mænd og kvinder bliver behandlet ens.

Repræsentation betyder noget: ligestilling mellem kønnene opnås ikke, før der er flere kvindelige ledere i erhvervslivet og i regeringen. 

Næsten seks ud af ti respondenter (58%) er enige om, at kvinder ikke opnår ligestilling med mænd, før der er flere kvindelige ledere i erhvervslivet og i regeringen - en tredjedel (36%) er uenige.

Forskellen mellem kønnene fortsætter dog: to tredjedele af kvinderne er enige i dette (65%) sammenlignet med halvdelen (51%) af mændene.

Der er stærk enighed med dette udsagn i Indien (69%), Sydafrika (69%) og Japan (68%), mens flest er uenige i Kina (61%), Rusland (49%) og Sydkorea (47%).

Både mænd og kvinder anerkender, at mænd er nødt til at tage aktiv del i arbejdet for at skabe ligestilling mellem kønnene.

Langt de fleste af de adspurgte (68%) mener, at der ikke kan opnås lighed mellem mænd og kvinder, medmindre mænd også tager deres del af ansvaret for at skabe ligestilling – selvom næsten tre ud af ti (27%) er uenige i dette.

Her er der mindre uenighed mellem kønnene: tre fjerdedele (74%) af kvinder er enige, ligesom seks ud af ti mænd (62%).

De lande, hvor flest er enige i at mænd er nødt til at spille en aktiv rolle i kampen for ligestilling, er i Sydafrika (80%), Indien (78%) og Ungarn (77%). Flest er uenige i dette i Holland (53%), Rusland (49%) og Kina (42%).

Hvad er acceptabelt på arbejdspladsen? 

At vise seksuelt materiale

Globalt svarer mere end én ud af otte mænd (13%), at visning af seksuelt indhold på arbejdspladsen er acceptabelt. Det er næsten det dobbelte sammenlignet med andelen af kvinder (7%), der svarer ja til det samme.

Mænd i Kina er langt mere tilbøjelige til at sige, at dette er OK. Her ser næsten en tredjedel (32%) det som acceptabelt adfærd. Næsten en fjerdedel af kvinder (23%) i Indien siger det samme.

At invitere en kollega på date, selv når de har sagt nej

På tværs af alle 27 lande svarer mere end hver sjette mand (15%) at dette er acceptabelt – sammenlignet med næsten én ud af 10 kvinder (9%).

Malaysia (29%) og Indien (26%) er de lande i undersøgelsen, hvor flest synes, at det er acceptabelt at fortsætte med at invitere en kollega ud, selvom personen har sagt nej. I Kina ser vi den største uenighed mellem kønnene: 30% af mændene siger, at det er acceptabelt, sammenlignet med 15% af kvinderne.

Hvem siger fra over for upassende opførsel? 

De lande i undersøgelsen, hvor flest svarer, at de ville føle sig trygge ved at svare igen på en sexistisk kommentar fra en seniorkollega er: Sverige (69%), Sydafrika (68%) og Spanien (63%), mens færrest føler sig sikre ved at gøre det samme i Japan (31%), Polen (32%) og Frankrig (38%).

71% i Rusland svarer, at de ville føle sig trygge ved at konfrontere en mand, der chikanerer en kvinde på et offentligt sted, mens færrest føler sig trygge ved at gøre det samme i Japan (29%) og Sydkorea (31%).

Hvad skader kvinders karriere uforholdsmæssigt meget?

  • Afvisning af en kollega, der ønsker en date eller et romantisk forhold: 26% tror, at dette med større sandsynlighed vil skade en kvindes karriere end en mands. Til sammenligning tror kun 7%, at det med større sandsynlighed vil skade en mands karriere, hvis han afviser en kollega.
  • Prioritere familien over arbejdet: 25% tror, at dette med større sandsynlighed vil skade en kvindes karriere end en mands. Kun 9% tror, at det er mere sandsynligt, at samme prioritering vil skade en mands karriere.
  • Fortælle om sit familieliv: 14% tror, at det med større sandsynlighed vil skade en kvindes karriere end en mands at tale om sit familieliv. 6% tror, at det med større sandsynlighed vil skade en mands karriere.

Vil du vide mere? 

Skriv til nicoline.djernaes@ipsos.com for at få den fulde rapport tilsendt. 

Samfund