Værdien af indsigter og hvordan det kan få indflydelse på din forretning

Den anden del af vores "Future of Insights"-serie præsenterer Ipsos' nytænkning omkring hvordan indsigt kan være en kilde til information, der virkelig inspirerer forretningsvækst.

ENGLISH VERSION →

Verdenen af indsigt gennemgår i øjeblikket en dybtgående transformation; de fleste af vores kunder må revidere deres researchindsats, implementere nye teamstrukturer og etablere nye prioriteter og måder at arbejde på.Value of Insights | Ipsos

Men budgetter kan ikke udvides uendeligt, og indsigtsteams står over for en øget efterspørgsel fra brugere om at levere værdi. For eksempel ser vi konkurrence mellem dataindsamling og administrationsbudgetter og dem, der er knyttet til undersøgelser og forskningsindsigter.

Sandheden er, at vi står ved et fantastisk vendepunkt for indsigtssamfundet. På den ene side er der en risiko for at vi bukker under for teknologien og dermed bliver en handelsvare, mens det på den anden side giver mulighed for at sprede en fornyet begejstring for indsigter, hvorend de kommer fra – data eller undersøgelser – og præsentere dem som en afgørende kilde til at drive innovationer og forbedre tjenester.

Med udgangspunkt i den første publikation i serien, Transforming the Insight Function (Indsigtsteam skal tranformeres), er formålet med denne udgave, at fremsætte nogle ideer til, hvordan vi kan demonstrere den indvirkning indsigter har på forretningen, og hvordan vi kan forbedre vores forretningspartneres anerkendelse af den. POV'en er organiseret i to dele:

  • Del 1: Hvornår og hvordan kan vi kvantificere indflydelsen indsigter har på forretningen?Fordelene ved at kunne kvantificere den værdi, research eller datadrevet indsigt tilfører en organisation, rækker ud over blot at promovere vores eksistensgrundlag – at sikre, at investeringer går de rigtige steder hen og driver de rigtige forretningsresultater. For at gøre det, må vi erkende at research kun er ét input i beslutningsprocessen. Mange andre variabler vil bestemme det endelige resultat for virksomheden, herunder eksterne faktorer, som forskningen ikke kan kontrollere.
  • Del 2: Drive værdi - hvad skal man gøre, når det er svært at kvantificere Return on Research Investment (RORI)?
    Vi fortæller om nogle af de handlinger, som indsigtsteams kan implementere for at øge deres værdi i  organisationen, selv når absolut kvantificering måske ikke er lige til. Nøglen her ligger i at ændre synligheden og troværdigheden af ​​forbruger- og markedsindsigt (CMI) gennem:
  1. At forbinde alt, hvad vi gør, til business impact
  2. Forøgelse af forbrugernes forståelse
  3. At være folkets stemme og pleje en forbrugercentreret kultur

Det er alt sammen i vores hænder; nu er det tid til at gribe chancen. Det har aldrig været et mere spændende tidspunkt at være i markedsundersøgelse og forbrugerindsigt.

"Future of Insights"-serien, der er formet af Ipsos' Global Client Organisation, er baseret på de meget rige diskussioner, vi har haft med vores kunder om, hvordan forskningen ændrer sig, og hvordan man kan øge dens indflydelse.
Vi glæder os meget over dine tanker omkring dette og ser frem til yderligere at engagere os med mange af jer om hvert af disse emner.

Forbruger & Shopper