Omnibus | Ipsos
Observer

Omnibus

OUR SOLUTIONS
Vodeće skupno istraživanje u kojem više naručitelja dijeli jedan upitnik kada su reprezentativnost, brzina i troškovna učinkovitost od presudne važnosti.

Kao globalni pružatelj usluga istraživanja, Ipsos ima široku paletu skupnih usluga osmišljenih da vam pomognu riješiti poslovne izazove i zadovoljiti potrebe u pogledu brzine, reprezentativnih uzoraka, geografske pokrivenosti i cijene. Omnibus je idealan za ciljano profiliranje, određivanje veličine tržišta, kalibraciju, političke ankete, projekte koji uključuju više zemalja, istraživanja u više valova, prethodno i naknadno vrednovanje, istraživanje alternativa te za mjerenje brzih reakcija na aktualna pitanja ili zbivanja na tržištu. Omnibus omogućuje brze odgovore na goruća pitanja i donošenje odluka na temelju mišljenja potrošača umjesto na temelju pretpostavki, bez ugrožavanja brzine djelovanja na tržištu.

Usluge omnibusa nudimo putem interneta (uključujući 24-satno terensko anketiranje), osobnim anketiranjem (uz računalnu podršku - CAPI) i telefonskim anketiranjem (uz računalnu podršku - CATI). Nudimo i ciljane pristupe koji uključuju više načina te usluge međunarodne koordinacije.

Osim što osiguravamo visoke standarde kvalitete brojnih sociodemografskih podataka, možemo vam ponuditi i gotove oblike podataka ili dati pristup cjelovitoj upravljačkoj ploči na portalu za klijente.

  • Velika globalna pokrivenost, brzina i visokokvalitetni standardi zasnovani na inovativnim rješenjima te učinkovitim i temeljitim procesima. Za ponudu brzog obrta podataka i najpouzdaniju reprezentativnost uzorka Ipsos upotrebljava moćne alate i digitalna rješenja (programsko uzorkovanje, našu jedinstvenu digitalnu platformu iField za osobno anketiranje, mogućnosti prilagođene mobilnim uređajima). To nam omogućava dosljedan pristup u više od 70 zemalja.
  • Reprezentativan i pouzdan uzorak. Nudimo nacionalno i regionalno reprezentativan uzorak od 1000 ili 2000 odraslih osoba (ovisno o zemlji i načinu prikupljanja podataka). Prikupljamo opsežne osnovne informacije o ispitaniku i kućanstvu koje obuhvaćaju sve od standardnih demografskih podataka do područja poput upotrebe interneta. Svi su ti podatci dostupni, bilo za ciljano postavljanje pitanja određenim ispitanicima ili profiliranje rezultata.

Cijela paleta rješenja na bazi omnibusa:

  • Omnibus putem interneta nudi odličan kompromis između brzine, cijene i reprezentativnosti uzorka.
  • Osobno anketiranje uz računalnu podršku (CAPI) nudi najreprezentativniji uzorak populacije. Sva anketiranja provode Ipsosovi anketari u domovima ispitanika.
  • Telefonsko anketiranje uz računalnu podršku (CATI) nudi najbrže vrijeme anketiranja bez upotrebe interneta.