Pravni kontekst

Prihvaćanje uvjeta korištenja

Korištenje ove internet stranice ("www.ipsos.com") podliježe određenim uvjetima korištenja koji predstavljaju pravni ugovor između vas i Ipsos SA ("Ipsos") i njegovih podružnica. Koristeći ovu stranicu, vi potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i suglasili se da ste zakonski obvezani Uvjetima korištenja i svim važećim zakonima i propisima koji uređuju stranicu. Molimo vas da pregledate Uvjete korištenja prije korištenja ove stranice. Ako se ne slažete s uvjetima, molimo Vas da ne koristite ovu stranicu.

S vremena na vrijeme mi možemo izmijeniti ove Uvjete korištenja. Ako to napravimo, objavit ćemo promjene na stranici. Vaša je odgovornost da periodično provjerite stranicu kako biste vidjeli je li došlo do eventualne promjene ovih Uvjeta korištenja. Datum na vrhu ove stranice označava kada su ovi Uvjeti korištenja posljednji put ažurirani. Amandmani na ove Uvjete korištenja stupaju na snagu 3 dana nakon datuma objavljivanja izmjena na stranici, i od tada će upravljati odnosom između Vas i nas u vezi s vašim korištenjem stranice. Ako se ne slažete s izmijenjenim Uvjetima korištenja, ne smijete nastaviti s korištenjem stranice nakon datuma stupanja na snagu izmjena.

Kompanije članice Ipsos grupe imaju svoj vlastiti pravni identitet, ali na ovoj stranici se termini Ipsos, grupa ili mi/ nas ponekad koriste za označavanje svih kompanija Ipsos grupe ili kada nema potrebe da se odredi određena kompanija unutar Grupe.

Dozvola za korištenje dokumenata

Smatra se da su ankete koje se pojavljuju na ovoj stranici u javnoj domeni i zbog toga mogu biti korištene u cijelosti ili djelomično ukoliko se citira odgovarajući Ipsos entitet koji je proveo istraživanje/napravio posao. Entiteti ili organizacije, gdje god je to moguće i odgovarajuće, trebaju navesti datum objavljivanja, sponzora ankete, metodologiju i link na internet stranici kompanije Ipsos gdje se mogu dobiti rezultati. Ipsos neće biti odgovoran za korištenje ili tumačenje nalaza trećih strana; međutim, ako se ispostavi da su takva upotreba i tumačenje neadekvatni, nepropisni, uvredljivi, pogrešno prikazivanje ili reproduciranje u svrhu komercijalnih sredstava, Ipsos može poduzeti odgovarajuće pravne korake i/ ili korake da to javno ispravi. 

Vanjske stranice i povezivanje

Stranica može sadržati linkove za druge stranice na Internetu koji su u vlasništvu ili kojima upravljaju prodavači trećih osoba i ostale treće strane ("Vanjske stranice"). Ipsos nije odgovoran za ovakve vanjske stranice, uključujući njihovu dostupnost i politiku privatnosti ovakvih vanjskih stranica, i ne kontrolira njihov sadržaj, uključujući i bilo kakav webcasting ili druge oblike prijenosa primljene s bilo koje vanjske stranice. Vi trebate kontaktirati administratora stranice ili administratora za te vanjske stranice ako vas bilo što zabrinjava u vezi s linkovima ili sadržajem koji se nalazi na tim vanjskim stranicama. Ipsos dozvoljava da se određeni linkovi trećih osoba nađu na početnoj stranici Ipsos stranice, pod uvjetom da se Ipsos obavještava o takvim linkovima i da se ne protivi takvom povezivanju. Ipsos zadržava pravo da jednostrano povuče bilo kakvu suglasnost koju u bilo koje vrijeme može dati za bilo koje linkove, uključujući linkove na svojoj početnoj stranici. Vanjske stranice vam se stavljaju na raspolaganje samo kao pogodnost, a bilo koji link ili pokazivač koji se nalazi na ovoj stranici ne podrazumijeva odobrenje vanjskih stranica. Ipsos ne zastupa, ne garantira i ne uvjetuje, bilo izričito ili implicitno, bilo što u vezi s bilo kojom robom, uslugama ili informacijama dobivenim s takve vanjske stranice.

Autorska prava i zaštitni znak

Cjelokupan sadržaj stranice, dizajn, tekst, grafika, slike, logotipi, ikone, sučelja, audio i video klipovi i izbor i aranžmani su isključivo vlasništvo Ipsosa ili onih koji osiguravaju te sadržaje i zaštićeni su francuskim i međunarodnim zakonima o autorskim pravima. Svi softveri koji se koriste na stranici su vlasništvo Ipsosa ili njegovih dobavljača softvera, a takav softver zaštićen je francuskim i međunarodnim zakonima o autorskim pravima i drugim važećim zakonima i ugovorima. Korisnici ovog stranice neće prenijeti/ objaviti bilo kakve informacije na ovoj stranici koji krše autorska prava ili druga prava intelektualnog vlasništva.

Ne možete koristiti, preuzimati, postavljati, kopirati, printati, prikazivati, reproducirati, objavljivati, licencirati, prenositi ili distribuirati bilo koju informaciju s bilo koje od naših stranica u cijelosti ili djelomično bez prethodnog pismenog odobrenja.
Svi zaštitni znaci, servisne oznake i trgovačka imena korištena na stranici (sve zajedno u daljem tekstu Oznake) su u apsolutnom vlasništvu Ipsosa. Oznake se ne mogu koristiti u vezi s bilo kojim proizvodom ili uslugom koja nije proizvod ili usluga Ipsosa ili koja može izazvati konfuziju među klijentima, ili na bilo koji način ugroziti ili diskreditirati Ipsos.

Pravno odricanje od odgovornosti i ograničenje odgovornosti

Ipsos pokušava da informacije, materijali i procesi na ovoj stranici budu što aktualniji, što je moguće potpuniji i točniji, ali mi ne predstavljamo niti dajemo bilo kakve garancije u vezi s ovom stranicom kao ni informacijama, softveru, funkcijama, procesima ili drugom sadržaju ove stranice. Ipsos ne garantira da će pristup ovoj stranici biti neprekidan, bez grešaka ili bez virusa ili drugog štetnog sadržaja. Dokumenti, informacije i grafike objavljeni na ovoj stranici mogu sadržavati tehničke greške. Informacije u ovom tekstu mogu se promijeniti, ukloniti ili ažurirati u bilo koje vrijeme bez prethodne najave i iz bilo kojeg razloga. Svi materijali i informacije objavljene na ovoj stranici su namijenjene samo za informiranje. Bilo koji sadržaji kojima se pristupa, koji se preuzimaju ili na drugi način dobivaju na stranici ili preko korištenja stranice koriste se po vlastitom nahođenju i na vlastiti rizik. Ipsos neće imati nikakvu odgovornost za oštećenja računalnog sustava ili gubitak podataka koji su nastali kao rezultat prenošenja ili korištenja sadržaja. Vi preuzimate cijeli rizik oslanjanja na ove informacije. Ove informacije se stavljaju na raspolaganje pod uvjetom da Vi ili bilo koja druga osoba koja primi ove informacije napravi vlastitu odluku o njegovoj podobnosti za bilo koju svrhu prije korištenja ovih informacija.
Informacije, usluge, proizvodi, softveri i materijali sadržani ili ponuđeni na ovoj stranici dati su u "stanju u kakvom su" , bez garancije. U najvećoj mjeri dozvoljenoj zakonom, Ipsos se odriče svih izjava i garancija, eksplicitnih ili implicitnih, u vezi s takvim informacijama, uslugama, proizvodima, softverom i materijalima, uključujući, ali ne ograničavajući se na, garancije za trgovinu, pogodnost za određenu svrhu, titulu, nekršenje prava, nepostojanje kompjuterskih virusa ili drugih štetnih kodova, i podrazumijevanih garancija koje proizlaze iz postupka razmjene, korištenja, oslanjanja ili trgovinske prakse.

Ni u kojem slučaju Ipsos neće biti odgovoran za bilo kakvu direktnu, indirektnu, posebnu, kaznenu, slučajnu ili posljedičnu štetu ili bilo kakvu štetu. Ipsos, njegovi zastupnici, dioničari, zaposleni ili službenici ni u kojem slučaju neće imati nikakve obveze ili odgovornosti prema Vama ili bilo kojoj drugoj osobi zbog gubitka profita, gubitka posla ili upotrebe, ili za slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu, bilo na temelju ugovora, krivičnog djela (uključujući nemar) ili bilo koje druge teorije ili vrste postupka, čak i ako smo mi ili naša podružnica upoznati s mogućnošću takve štete, bilo u postupku po ugovoru, nemarnosti ili bilo kojoj drugoj teoriji koja proizlazi iz ili je u vezi s upotrebom ili nemogućnošću korištenja informacija, usluga, proizvoda, softvera i materijala koji su dostupni na ovoj stranici. Protiv Ipsosa ili njegovih podružnica ne može se pokrenuti nikakav postupak ili postupak u vezi s bilo kojim zahtjevom ili sporom koji proizlazi iz upotrebe ili ovisnosti o ovoj stranici ili bilo kojoj informaciji o njoj.

Ove informacije se ne mogu tumačiti kao preporuke za korištenje bilo koje informacije, proizvoda, procesa, opreme ili formulacije koja se sukobljava s bilo kojim patentom, autorskim pravom ili zaštitnim znakom, a Ipsos ili njegove podružnice ne zastupaju stav ili ne daju garanciju, eksplicitnu ili implicitnu, da korištenje ovih informacija neće ugroziti bilo koji patent, autorsko pravo ili zaštitni znak. Ipsos kategorički odbacuje bilo koje tumačenje koje teži da asimilira sadržaj njegove stranice ili stranice bilo koje njegove podružnice s ponudama kupovine ili poticaja za kupovinu dionica ili drugih vrijednosnih papira, bilo da su na burzi ili ne, Ipsosa, ili njegovih direktnih ili indirektnih podružnica.

Također prepoznajete i slažete se da rad ove stranice ovisi o pravilnom i efikasnom funkcioniranju stranice i opreme i usluga treće osobe, i da mi ne garantiramo i nismo odgovorni za to na bilo koji način.

Obeštećenje

Slažete se da nećete teretiti Ipsos, njegove službenike, direktore, zaposlenike i zastupnike za bilo kakva i sva potraživanja, obveze, štetu, gubitak ili troškove, uključujući razumne troškove odvjetnika, koji proizlaze iz Vašeg kršenja ovih Uvjeta korištenja ili Vašeg kršenja prava treće osobe, uključujući pravo intelektualnog vlasništva.

Prikupljanje podataka

Dok se krećete kroz ovu stranicu, neke od informacija o Vama kao korisniku mogu biti prikupljane aktivno (ime, e-mail adresa) ili pasivno (informacije koje ne dajete aktivno) kao što je Vaš tip pretraživača, ime domena, IP adresa, posjećene stranice, i dužina korištenja uz različite tehnologije i sredstva, kao što su IP adresa, kolačići, Internet tagovi i prikupljanje podataka o navigaciji u svrhu unapređenja stranice. Nijedna prikupljena informacija se ne otkriva trećim stranama za reklamiranje ili u druge svrhe, osim što informacije mogu biti otkrivene Ipsosovim izvođačima koji pomažu pri programiranju i tehničkim aspektima hosting i rada stranice. Prijenos na i s ove stranice nije povjerljiv i zbog toga drugi mogu pročitati ili presresti ove podatke. U skladu sa zakonom donesenim 6. siječnja 1978. u vezi s informatikom i slobodom (loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978) i primjenljivim europskim propisima, imate pravo pristupiti, modificirati, ispraviti ili obrisati osobne podatke koji su možda prikupljeni (član 34 zakona od 6 siječnja 1978). Da biste ispunili ovo pravo, molim o Vas kontaktirajte [email protected].

Faktori predostrožnosti koji mogu utjecati na buduće rezultate

Dokumenti na ovoj stranici mogu sadržavati anticipatorne tvrdnje o financijskom stanju, rezultatima rada, poslovanju, strategiji i planovima Ipsos grupe. Posebno tvrdnje u kojima se koriste riječi  "očekuje", "predviđa", i slični izrazi, i tvrdnje koje se odnose na ciljeve menadžmenta, očekivanja ili željene rezultate, ili trendove operacija ili margina su po prirodi anticipatorne. Takve tvrdnje se temelje na nizu pretpostavki koje bi se na kraju mogle pokazati kao netočne, i podložne su nizu faktora rizika, uključujući promjene propisa ili tehnologije, fluktuacije valuta i kamatnih stopa i generalnih ekonomskih i uvjeta poslovanja. Naš godišnji izvještaj i drugi dokumenti koji su podnijeti Autorité des Marchés Financiers sadrže dalje detalje u vezi s takvim pretpostavkama i rizicima.

Grupa nema obvezu javno ažurirati bilo kakve anticipatorne tvrdnje, bilo da su rezultat novih informacija, budućih događaja ili bilo čega drugog. Dodatne informacije o faktorima koji mogu utjecati na financijske rezultate kompanije dati su u dokumentima podnijetim Autorité des Marchés Financiers.

Ponašanje na internetu

Bilo kakvo ponašanje osobe koja, po nahođenju Ipsosa, ograničava ili sprečava drugu osobu da koristi stranicu, je zabranjeno. Slažete se da koristite stranicu samo u zakonite svrhe i u skladu s tom zabranom. Slažete se da na stranici nećete postavljati ili prenositi bilo kakve nezakonite, štetne, prijeteće, nasilne, uznemirujuće, klevetničke, vulgarne, opscene, seksualno eksplicitne, profane, pune mržnje, rasne, etničke ili na drugi način sporne materijale bilo koje vrste, uključujući, ali ne isključivo, materijale koji potiču ponašanje koje bi predstavljalo krivično djelo, pokrenulo civilnu odgovornost ili na drugi način narušilo važeće lokalne, državne, nacionalne ili internacionalne zakone.

Prekid upotrebe

Ipsos Vam može onemogućiti pristup ili obustaviti pristup svim ili dijelovima stranice, bez obavještenja, zbog bilo kakvog ponašanja koje Ipsos, po vlastitom nahođenju, smatra kršenjem bilo kojeg važećeg zakona ili ovih Uvjeta korištenja, ili štetnim za interese drugog korisnika, treće strane, trgovca, sponzora, davatelja dozvole, pružatelja usluge ili stranice.

Odricanje i valjanost pojedinačnih odredaba

Nemogućnost Ipsosa da izvrši ili provede bilo koja prava ili odredbe ovih Uvjeta korištenja, ne predstavlja odricanje od tog prava ili odredbe. Ukoliko se ustanovi da nije moguće primijeniti bilo koji dio ili odredbu ovih Uvjeta korištenja, taj dio ili odredba mogu biti izmijenjeni, tako da takvi izmijenjeni Uvjeti korištenja budu zakoniti i primjenjivi. To neće utjecati na bit Uvjeta korištenja.

Nadležno pravo

Ovi Uvjeti korištenja ili bilo kakav spor ili zahtjev koji proizlaze ili su u vezi ovim Uvjetima korištenja ili njihovim predmetom (uključujući neugovorne sporove ili zahtjeve) podliježu francuskom zakonu i pod neekskluzivnom su nadležnošću  pariških sudova.

Kako stupiti u kontakt s nama

Ukoliko imate komentare ili pitanja u vezi s navedenim Uvjetima korištenja, molimo Vas da nas kontaktirate, ili nam pišite na: [email protected].

Ipsos

Société Anonyme (francusko dioničarsko društvo) s upravom
Dionički kapital: 11 334 058,75 eura
Kompanija se nalazi u Pariškom registru firmi pod brojem 304 555 634 RCS Paris (šifra APE 7010 Z – Holding kompanija)

35 rue du Val de Marne

75013 Paris
France
(+33) 1 41 98 90 00
 

Odgovorni izdavač:

Ipsos
35 rue du Val de Marne
75013 Paris
France

Web Hosting

Acquia
53 State Street
Boston MA 02109
USA

Tel: (+1) 888-922-7842