Нашите решения

Разберете какви са нашите решения:

Ipsos Connect е специализиран в измерването и затвърждаването на начина, по който медиите, марките и хората се свързват чрез запомнящо се съдържание, отлична комуникация и подходящо медийно планиране. Ipsos Connect подпомага клиентите при създаването на успешни кампании, влияещи върху доброто представяне на марката чрез продажби и чрез засилване на взаимоотношенията на марката, и изключително съдържание, което да привлича аудитория и да осигурява икономическа стойност както за собствениците на медии, така и за рекламодателите. Нашите решения поставят хората в центъра на стратегията за медиите и рекламодателите.

Ipsos Marketing e специализиран в решаването на въпроси, свързани с иновациите, разбирането на пазара и пътя към покупка. Ipsos Marketing помага на клиентите да определят своята маркетингова стратегия, да идентифицират нови възможности, да разбират поведението при покупка, да развиват марки, услуги и продукти и да оптимизират разпределението на маркетинговите си разходи.

Ipsos Loyalty е специализиран по всички въпроси, свързани с измерването, управлението и подобряването на взаимоотношенията с клиентите и ангажираността на служителите. Ние помагаме на нашите клиенти да управляват преживяването, което предлагат, така, че максимално да повишат стойността както за клиентите, така и за служителите на тяхната организация.

Ipsos Public Affairs е специализиран в проучване на общественото мнение, елитни групи заинтересовани лица (stakeholders), провеждане на корпоративни и медийни изследвания на общественото мнение. Целта е да се помогне на клиентите да управляват даден проблем или да подобрят репутацията си.

Ipsos Observer е специализиран в управлението на изследвания, събирането и предоставянето на данни. Нашата цел е да водим пазара на събирането на информация като се ангажираме да осигуряваме висококачествени изследвания на конкурентна цена, във формат, който позволява на нашите клиенти да вземат решения бързо и точно. За тази цел ние предлагаме няколко подхода: