Celostátní sčítání dopravy pro Ředitelství silnic a dálnic realizuje Ipsos

ŘSD ČR zpravidla na pětileté bázi realizuje celostátní sčítání dopravy...

Celostátní sčítání dopravy pro Ředitelství silnic a dálnic realizuje Ipsos

ŘSD ČR zpravidla na pětileté bázi realizuje celostátní sčítání dopravy a v loňském roce uspěl v náročném tendru právě Ipsos. Jedná se o vůbec největší dopravně průzkumnou akci, která se v České republice koná.

V dubnu odstartovaly první sčítací dny a pokračovat budou až dokonce října tohoto roku. Pak bude následovat celá řada detailních analýz. Sledujeme všechny kategorie vozidel – od osobních, přes nákladní, až po návěsové soupravy. Sčítáme také cyklistická kola a motocykly.

Projekt sčítání dopravy je výjimečný v mnoha ohledech, celkem se sčítá více než 6 tisíc úseků napříč celou Českou republikou, každý z nich se přitom sčítá několikrát. Abychom takový objem práce zvládli, spolupracuje Ipsos s více než 6 tisíci spolupracovníky, kteří si rezervují směny na jednotlivých úsecích. Kromě toho je potřeba držet se striktně stanovených termínů, kdy smí sčítání probíhat, neboť různé dny a různé denní hodiny mají svá specifika. Samotná terénní práce je svým rozsahem zcela neobyčejná, tím to ale samozřejmě nekončí. Nasbíraná data je potřeba analyzovat, přičemž se nelze spokojit jen s daty od šesti tisíc spolupracovníků z terénu, ale je také potřeba pracovat s daty z dostupných automatických sčítačů dopravy umístěných na některých vybraných úsecích. Není to jednoduché, neboť ne všechny automaty pracují stejně a poskytují srovnatelná data. S tím vším je potřeba se v projektu celostátního sčítání dopravy vypořádat. K tomu nám ve velké míře napomáhají moderní technologie, které jsme nově do tohoto jinak poměrně standardizovaného projektu přinesli.

Vyvinuli jsme vlastní mobilní aplikaci určenou speciálně pro tento projekt. Ta sčítačům v terénu umožňuje sčítat projíždějící vozidla efektivně bez nutnosti následně data ručně přepisovat a nám například díky kontrole GPS lokace poskytuje velmi cennou možnost přímé kontroly sčítačů v terénu. Kromě mobilní aplikace jsme vyvinuli také aplikaci webovou, v níž si zájemci mohou rezervovat a spravovat své směny, což rovněž výrazně zmenšuje tlak na projektové manažery, kteří by jinak museli každou směnu (kterých je celkem 36 500) obsazovat ručně.

Příklady z Ipsos mobilních aplikací pro ŘSD ČR

Celostátní sčítání dopravy pro Ředitelství silnic a dálnic realizuje Ipsos

Speciální webová aplikace vznikla také pro účely interních kontrol, abychom zadavateli projektu poskytovali co možná nejkvalitnější data. Detaily o tom, jak sčítání probíhá, poměrně zevrubně popsal redaktor iDNES.cz v článku ZDE. Těší nás, že projekt vzbudil velký zájem jak u veřejnosti, tak v médiích, níže uvádíme další příklady zveřejněných k tomuto tématu:

V případě dotazů se obracejte na Lenku Sazmovou, Account Director Ipsos Public Affairs, která vede celý ŘSD tým – lenka.sazmova@ipsos.com.

Společnost