Češi a dobročinnost: jací jsou Češi dárci?

Pomoc druhým je pro Čechy důležitá, druhy pomoci se ale mění. Pro 8 z 10 Čechů je důležité pomáhat potřebným. Nejčastěji Češi pomáhají dětem, handicapovaným, zvířatům a obětem humanitárních katastrof, a to zejména v rámci ČR. Výsledky pochází z výzkumu Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti

Pro 8 z 10 Čechů je důležité pomáhat potřebným. V okamžicích krize, jako například po vypuknutí války na Ukrajině, ochota pomáhat roste.

84 % Čechů se loni zapojilo do nějaké dobročinné aktivity: 4 z 10 finančně přispěli, stejný podíl daroval věci nebo si zakoupil produkt pro dobrou věc. Další se pak zapojili do dobrovolnictví v práci i mimo či darovali krev či plazmu.

Češi a finanční dárcovství

Pokud Češi na dobročinnost přispívají finančně, tak nejčastěji nárazově, jen pokud je nějaká sbírka osloví, či v případě katastrof v ČR. Necelá čtvrtina dárců, tedy asi desetina populace, dlouhodobě podporuje určitou organizaci

Ve většině případů Češi směřují svou finanční pomoc na území České republiky, rovnoměrně přispívá na pomoc v ČR i ve světě 15 % dárců, pouze na pomoc ve světě přispívá jen malé procento dárců (4 %).

Čeští dárci loni nejčastěji darovali částku do 500 Kč (37 % dárců), necelá desetina dárců pak věnovala částku vyšší než 5 000 Kč.

Jednoznačnou prioritou je pro české dárce pomoc dětem. Silně rezonuje také péče o handicapované a zvířata. Vlnu solidarity vyvolávají živelné katastrofy či humanitární krize na Ukrajině. 

Postoje k dárcovství

Nejpopulárnějšími způsoby pro přispění jsou dárcovské SMS, které někdy využilo 50 % lidí, následované nákupem charitativních předmětů, platbami QR kódem, dárcovské platformy (Donio, Darujme, atd.). Naopak nejméně lidé využívali Facebookové kampaně neziskových organizací (9 %) a sbírky influencerů na Instagramu (7 %). Mladší lidé ve věku mezi 15 - 34 lety preferují nákup charitativních předmětů, zatímco lidé mezi 35 - 65 raději volí dárcovské SMSky.

Většina Čechů soudí, že stát by měl být schopen zajistit pomoc potřebným na svém území a zároveň podporovat lidi, kteří se zapojují do dárcovství. Rozvojová a humanitární pomoc v zahraničí má u Čechů obecně nižší podporu, 73 % je přesvědčena, že je potřeba pomáhat lidem především v ČR. 74 % si také myslí, že by se měly do dárcovství více zapojit a pomáhat také firmy.

„Velký rozdíl je například mezi nahlížením na dárcovství mezi mladší a starší generací. Důraz na pomoc v ČR a roli státu je patrný zejména u střední a starší generace. Mladší lidé častěji volají po podpoře dárců a dobrovolníků, zapojení firem a větší medializaci tématu,“ dodala k výsledkům průzkumu Markéta Kneblíková, manažerka komunikace Ipsos. 

Firemní dárcovství a dobrovolnictví

Jen třetina zaměstnanců se setkala s podporou dárcovství nebo dobrovolnictví ze strany zaměstnavatele – typicky ve formě finanční nebo věcné zaměstnanecké charitativní sbírky následované odborným dobrovolnictvím zaměstnanců s využitím jejich know-how pro pomoc dobročinným organizacím.

 

Graf

 

  • 10 % Čechů lze označit za Aktivisty – přispívají dlouhodobě a pravidelně, věnují svůj čas i věci (spíše vzdělanější lidé, muži i ženy).
  • Dobrovolníci (33 %) věnují především svůj čas v dobrovolnických aktivitách (častěji lidé do 35 let).
  • Dárci (7 %) přispívají pravidelně významnými finančními částkami (častěji vysokoškolsky vzdělaní).
  • 25 % Čechů patří mezi Impulzivní, kteří přispívají nárazově, nákupem zboží, drobným příspěvkem nebo darováním věcí (muži i ženy rovnoměrně).
  • Vyklízeči (9 %) darují především staré věci, ale jinak se příliš nezapojují (častěji ženy).
  • Odmítači (16 %) neshledávají dobročinnost jako relevantní téma a nijak se nezapojují (častěji muži a lidé s nižším vzděláním).

Detailní report Giving Tuesday a dárcovství v Česku najdete zde.

 

O výzkumu:

Výzkum byl realizován mezi 12. - 21. září 2023 na reprezentativním vzorku internetové populace ČR ve věku 18- 65 let. Celkem se ho zúčastnilo 1 007 respondentů. Výzkum byl realizován pomocí online strukturovaných rozhovorů. Výzkum byl realizován pro Asociaci společenské odpovědnosti při příležitosti Giving Tuesday.

Společnost