Češi a SDGs: Klíčovou roli má zdraví a kvalitní život. I kvůli C-19

Ze 17 Cílů udržitelného rozvoje (tzv. SGDs, Sustainable Development Goals) jsou pro českou populaci nejdůležitější Zdraví a kvalitní život (SDG 3), s odstupem pak Důstojná práce a ekonomický růst (SDG 8) a Pitná voda a kanalizace (SDG 6). Tyto Cíle jsou také dlouhodobě považovány za priority, kterým by se měla přednostně věnovat česká vláda. Pandemie koronaviru ještě posílila vnímání Cíle Zdraví a kvalitní život jako priority číslo 1 pro českou vládu.

„Od roku 2016 výrazně rostla důležitost cíle Pitná voda a kanalizace. V roce 2019 (označovaném za druhý nejteplejší rok) Češi tento cíl vnímali dokonce jako hlavní prioritu pro českou vládu. Letos se opět, patrně i vlivem situace okolo COVID-19, dostává do popředí cíl Zdraví a kvalitní život,“ říká k výsledkům Tomáš Macků, External Affairs Director, Ipsos.

Nejlépe je hodnoceno řešení Cíle Pitná voda a kanalizace, to je zároveň oblastí, v níž veřejnost zaznamenala největší zlepšení za uplynulý rok – uvedla to téměř třetina populace.

Jak se změnila situace - SDGs

Ke zhoršení (souvisejícím pravděpodobně s dopady pandemie C-19) došlo zejména v oblasti Důstojná práce a ekonomický růst, dále Zdraví a kvalitní život a Kvalitní vzdělávání.

Názor na důležitost jednotlivých SDGs se liší v závislosti na sociodemografických charakteristikách. Zatímco pro starší generaci je důležité Zdraví a kvalitní život a také Pitná voda, mladí lidé do 26 let výrazně častěji zdůrazňují Klimatická opatření (SDG 13). Vysokoškoláci pak častěji považují za důležitý cíl Udržitelná města a obce (SDG 11) a také Kvalitní vzdělání (SDG 4). 

Za klíčového aktéra zodpovědného za naplňování SDGs je dlouhodobě považován stát a vláda (67 %), dále pak města a obce (42 %), ale také samotní občané – jednotlivci (33 %).

Udržitelnost rezonujeme mezi mladými

Více než polovina populace (52 %) již někdy slyšela o pojmu udržitelnost či udržitelný rozvoj, nejčastěji se jedná o mladé lidi a lidi s vyšším vzděláním. 

Mezi hlavní ekologické problémy Češi řadí množství odpadu, odlesňování a množství obalů, ve kterých je baleno zboží. Klimatické změny mezi top3 problémy jmenovalo 15 % populace. Právě přemíru obalů Češi považují za problém častěji než lidé v ostatních zemích (mezinárodní výzkum Ipsos Earth Day, 20 590 respondentů z 29 zemí, březen 2020). Lidé v ostatních zemích světa naopak častěji zdůrazňují problém globálního oteplování a klimatických změn a také znečištění vzduchu. Klimatická opatření řadí mezi hlavní ekologické problémy své země pouze 15 % Čechů (ve světě je to 37 %), jedná se zejména o mladé lidi do 26 let.

Největší ekologické problémy

Kompletní výsledky výzkumu jsou ke stažení níže.

O výzkumu
Výzkum byl realizován pro Asociaci společenské odpovědnosti, probíhal v srpnu 2020 na reprezentativním vzorku populace ČR (dle pohlaví, věku, regionu, velikosti místa bydliště, vzdělání), zúčastnilo se ho 1 000 respondentů. Sběr dat probíhal na online panelu Populace.cz. Ipsos realizuje výzkum o vnímání a postojích populace k SDGs pro Asociaci společenské odpovědnosti už řadu let.

Společnost