Češi se bojí ekonomických dopadů C-19, zrušení superhrubé mzdy podporují

Koronaviru se aktuálně obávají dvě třetiny populace, stejně jako v listopadu 2020. Polovina populace také vidí v koronaviru hrozbu pro zaměstnanost. Obavy o ekonomické dopady koronakrize se promítají i do vnímání ekonomických témat. Zrušení superhrubé mzdy podporuje 8 z 10 Čechů, apelují ale zároveň na stát, aby se zaměřil na snižování veřejných výdajů. Zjištění vyplývají z výzkumu agentury Ipsos realizovaného v lednu 2021.

Obavy z koronaviru pociťuje aktuálně 65 % populace. To je srovnatelné se situací na konci listopadu, avšak méně než během října 2020, kdy obavy dosáhly nejvyšších hodnot během podzimu (71 %). Koronaviru se nejvíce obává nejstarší generace lidí nad 65 let, nejmenší obavy naopak mají mladí lidé ve věku 18 - 26 let.

Pocit ohrožení koronavirem

Podobně jako v listopadu se polovina populace (49 %) obává dopadů pandemie koronaviru na své zaměstnání či zdroj obživy. Nejčastěji se jedná o lidi v produktivním věku 36 až 53 let.

Češi se dlouhodobě obávají ekonomických dopadů koronakrize. Polovina populace dokonce uvádí, že se obává více ekonomických dopadů krize než těch zdravotních. 

Obavy o ekonomickou situaci se promítají také do postojů k ekonomickým tématům. Jedním z nich je postoj ke zrušení superhrubé mzdy, ke kterému došlo koncem loňského roku. Většina Čechů zrušení superhrubé mzdy podporuje, zároveň však lidé vyjadřují obavy z ekonomických dopadů pandemie a apelují na stát, aby se zaměřil na snižování veřejných výdajů. Konkrétně:

  • 35 % populace se zrušením superhrubé mzdy souhlasí, zdůrazňuje však, že se stát nyní musí zaměřit na snižování výdajů,
  • 31 % populace souhlasí se zrušením superhrubé mzdy,
  • 15 % populace se zrušením souhlasí, podle jejich názoru na to však nyní není kvůli koronaviru vhodná doba.

Názory na zrušení superhrubé mzdy

Informace o výzkumu:
Výzkumy byly realizovány v lednu 2021 na reprezentativním vzorku internetové populace ČR starší 18 let, zúčastnilo se jich více než 1000 respondentů. Realizace probíhala pomocí Ipsos online panelu Populace.cz.

Ipsos sleduje názory a postoje populace týkající se pandemie koronaviru od jejího začátku v březnu 2020. Všechny výzkumy najdete zde.

Společnost