Češi si o sobě myslí, že se chovají společensky odpovědně

Témata a aktivity firem na poli CSR oslovují stále více veřejnost, lidé však nemají o společensky odpovědných projektech dostatek informací. V rámci soutěže Zlatá koruna Cenu za společenskou odpovědnost získal v červnu 2019 projekt Hledáme rodiče od Nadace J&T, který označila veřejnost jako společensky nejpřínosnější. Celkem bylo hodnoceno 19 CSR projektů realizovaných finančními společnostmi.

Autor/Autoři

  • Markéta Kneblíková PR Manager
Get in touch

Společenská odpovědnost firem se stává stále důležitějším společenským tématem, myslí si to ¾ populace. Přesto však 70 % populace uvádí, že o společensky odpovědných projektech finančních institucí nemá dostatek informací – například o tom, kde pomáhají a jak je možné se do projektů zapojit. Více informací o společenských projektech mají podle svých slov muži a mladí lidé do 30 let. 
Zatímco své vlastní chování hodnotí jako společensky odpovědné 4 z 5 Čechů, o české společnosti jako celku si to myslí pouze každý třetí člověk. Jako společensky odpovědné hodnotí své chování častěji ženy a lidé s VŠ vzděláním.
Graf 1

Do nějakého společensky odpovědného projektu se v posledním roce zapojilo 17 % Čechů, častěji se jednalo o lidi s vysokoškolským vzděláním. Mezi nejčastěji zmiňované projekty patřilo například Ukliďme Česko, příspěvky na charitu či účast na charitativní akci.


Zvyšovat povědomí o společensky prospěšných projektech finančních institucí se snaží také soutěž Zlatá koruna, která vyhlašuje Cenu za společenskou odpovědnost. Letos bylo nominováno celkem 19 projektů, které byly hodnoceny veřejností. Hodnocení bylo realizováno agenturou Ipsos na reprezentativním vzorku populace ČR pomocí metody Maxdiff. Podle hodnocení veřejnosti je nejpřínosnějším projektem pro společnost projekt Hledáme rodiče od Nadace J&T. 
„Jako nejpřínosnější pro českou společnost lidé nejčastěji označovali CSR projekty, které se týkaly dětí a finančního vzdělávání. Je to určitě pozitivní, lidé myslí na budoucnost a na vzdělanost nejen ve financích. Proto byly nejvíce oceněny projekty J&T Banky, České spořitelny a ČSOB, gratuluji,“ dodal k výsledkům Tomáš Macků, ředitel komunikace agentury Ipsos.

Předávání cen Zlatá korunaCeny Zlaté koruny letos vyhlašoval robot :). Vpravo Tomáš Macků z Ipsosu předávající Cenu za společenskou odpovědnost.

Informace o výzkumu
Výzkum byl realizován metodou online pomocí Ipsos panelu Populace.cz v březnu 2019 na reprezentativním vzorku dospělé populace ve věku 18-65 let (podle pohlaví, věku, kraje, velikosti místa bydliště a vzdělání). Velikost vzorku byla 1038 respondentů. 
 

Autor/Autoři

  • Markéta Kneblíková PR Manager

Společnost