Český manažer: měl by umět komunikovat a nezapomínat na selský rozum

Jak jsou manažeři vnímání českou populací? A jak o své roli přemýšlí sami top manažeři? Co je podle nich důležité pro další rozvoj ČR? Zjišťovali jsme ve výzkumu mezi českými top manažery a českou veřejností společně s Českou manažerskou asociací.

Vnímání profese manažera českou veřejností je rozporuplné, třetina si této profese příliš neváží. Nejrespektovanější profesí jsou lékaři, následují soudci a právníci. Manažeři ze 14 sledovaných povolání obsadili osmé místo. Dobrý manažer by měl podle veřejnosti být komunikativní, zodpovědný, rozhodný a měl by být také expert v oboru. Výborné komunikační dovednosti jako klíčovou vlastnost dobrého manažera zdůrazňují i samotní manažeři, další důležitou vlastností je schopnost vést (leader), zodpovědnost a vizionářství.

Vlastnosti dobrého manažera

6 z 10 manažerů je přesvědčeno, že je v České republice dostatek kvalitních manažerů. Přes dvě třetiny manažerů uvádí, že společnosti, v níž nejvíce pracují, se daří dobře. Téměř čtvrtina dokonce uvádí, že se jejich firmám daří velmi dobře.

Růstu manažerské profese by v budoucnosti pomohla především vyšší úroveň vzdělávání nebo širší možnosti. 51 % manažerů pak označilo za důležité užívat i nadále "selský" rozum a 40 % by si přálo, aby předávání zkušeností mezi současnou a předchozí generací manažerů bylo intenzivnější.
Manažeři cítí spoluzodpovědnost za rozvoj regionu, ve kterém žijí a pracují, souhlasilo s tím 70 % z nich. V běžné populaci je pocit spoluzodpovědnosti za region nižší (40 %).

Manažeři i populace se shodují, že pro budoucí rozvoj ČR je nejdůležitější kvalitní vzdělávací systém a také politická stabilita. Manažeři pak výrazně více než populace zdůrazňují důležitost rozvoje inovací a nových technologií.

Témata pro budoucí vývoj v ČR

 

Výsledky výzkumu byly prezentovány na tiskové konferenci České manažerské asociace 11. května 2023.


O výzkumu:
Výzkum pro Českou manažerskou asociaci byl realizován v březnu 2023. Zúčastnilo se ho 128 manažerů napříč různými obory a 1 013 respondentů (reprezentativní vzorek populace ČR). Sběr dat probíhal online.

Firmy