Cíle udržitelného rozvoje: rezonují témata zdraví a pitná voda

Z celkem 17 Cílů udržitelného rozvoje jsou pro českou populaci nejdůležitější cíl Zdraví a kvalitní život, dále pak Pitná voda a kanalizace a Důstojná práce a ekonomický rozvoj. Roste důležitost tématu klimatických opatření a pitné vody, které jsou spolu se zdravím a kvalitním životem vnímány jako priorita pro českou vládu, zjistil výzkum Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti.

Autor/Autoři

  • Markéta Kneblíková PR Manager
Get in touch

O Cílech udržitelného rozvoje (tzv. SGDs, Sustainable Development Goals), které v roce 2015 přijaly všechny členské země OSN včetně ČR, již někdy slyšelo 31 % populace. Jedná se častěji o lidi s VŠ vzděláním z větších měst s více než 20 tisíci obyvateli.

Za osobně nejdůležitější považují Češi cíl Zdraví a kvalitní život (SDG 3, uvedlo 45 % populace), dále pak Pitná voda a kanalizace (SDG 6, 26 %), Důstojná práce a ekonomický rozvoj (SDG 8 25 %) a Klimatická opatření (SDG 8, 21 %).

Pitná voda, zdraví a kvalitní život a také klimatická opatření jsou zároveň tématy, kterým by se česká vláda měla podle názoru populace věnovat přednostně. Největší nárůst za poslední dva roky zaznamenala témata pitná voda a klimatická opatření. Téma pitné vody se dokonce stalo letos oblastí s největší vnímanou prioritou (nárůst z 30 % na 49 %), vnímaná důležitost tématu klimatických opatření se za poslední dva roky zdvojnásobila (nárůst z 20 % na 39 %).

SDGs - prioritní cíle

I přes rostoucí důležitost je cíl Pitná voda a kanalizace podle názoru veřejnosti cílem, který je v ČR řešen nejlépe, uvedlo to 28 % Čechů. Dalšími úspěšně řešenými cíli jsou Kvalitní vzdělání (SDG 4, 34 %) a nově též Rovnost mužů a žen (SDG 5, 21 %).
Jako klíčoví aktéři k naplňování SDGs jsou dlouhodobě vnímáni stát a vláda. Od loňska také vzrostla důležitost zapojení byznysu a firem.

O výzkumu:
Výzkum byl realizován v červnu 2019 na reprezentativním vzorku internetové populace ČR ve věku 18-65 let (podle věku, pohlaví, kraje, velikosti místa bydliště a vzdělání). Celkem se ho zúčastnilo 1 009 respondentů. Výzkum je realizován každoročně od roku 2016.

Další informace najdete v přiložené tiskové zprávě.

V případě zájmu o detailní výsledky pište, prosím, na adresu: marketa.kneblikova@ipsos.com

Autor/Autoři

  • Markéta Kneblíková PR Manager

Společnost