CSR a reputace jdou ruku v ruce - potvrzuje Ipsos CSR Research

Firmy, které jsou vnímané jako společensky odpovědné, mají v očích...

Firmy, které jsou vnímané jako společensky odpovědné, mají v očích veřejnosti nejen lepší reputaci, ale zároveň jsou považovány i za atraktivnější zaměstnavatele.

Cílem projektu CSR & Reputation Research 2015, který je realizován výzkumnou agenturou Ipsos od roku 2010, bylo zanalyzovat jednotlivé oblasti CSR, vnímání CSR aktivit a jejich vliv na reputaci firem, a to jak podle názorů populace, tak expertní veřejnosti. Do projektu se v roce 2015 zapojily společnosti – Česká pojišťovna, Česká spořitelna, ČSOB, Generali a Vodafone.

Česká populace očekává v oblasti CSR zejména zodpovědné chování firem k vlastním zaměstnancům a aktivity, které napomáhají ochraně životního prostředí. Mezi další očekávání populace od velkých firem pak již tradičně patří pravdivá komunikace k zákazníkům, zde je ale vidět, že se firmy v posledních letech polepšily a česká veřejnost to zaznamenala.

Samotný přístup Čechů k tématům a aktivitám týkající se společenské odpovědnosti se od loňského roku příliš nezměnil. Nejvíce se lidé angažují v ochraně životního prostředí, 79 % populace třídí odpad a 51 % v posledním roce aktivně recyklovalo. Důležitou skupinu jsou tzv. opinion leaders, kterých je cca 17 % populace. Ti se častěji dle společenské odpovědnosti firem rozhodují ve svém reálném nákupním chování a nabádají k tomu i ostatní. Zároveň více přispívají na charitu. Témata CSR jsou důležitější pro ženy a také pro příslušníky generace Y. Studie také potvrdila, že hodnocení společenské odpovědnosti firmy výrazně souvisí s její reputací a atraktivitou jako zaměstnavatele.

 

„Pokud se firma chová zodpovědně ke svým zaměstnancům, klientům, životnímu prostředí i prostředí, ve kterém podniká, a není spojována s žádnými aférami, je přirozené, že je vnímána jako dobrý a důvěryhodný partner, tedy že má dobrou reputaci. A v takové firmě lidé chtějí pracovat, nejen proto, že tam dostanou každý měsíc svou výplatu, ale i proto, že jim to dává smysl,“ říká Lenka Šilerová, ředitelka divize Ipsos Employee Relationship Management a doplňuje: „Zároveň vidíme jasný trend, že pro generaci Y, tedy mladé lidi, je společenská odpovědnost důležitější než pro ostatní, a to jak při volbě zaměstnavatele, tak při nákupu výrobků a služeb.“ Podle expertů na CSR mezi aktuální trendy patří dobrovolnictví, přístup k zaměstnancům a důraz na projekty v oblasti vzdělávání.

„Skuteční leadeři se již tolik nezaměřují pouze na čistě charitativní účely, ale snaží se prostředky a kapacity vložit do konkrétních projektů s dlouhodobým dopadem na společnost, například v oblasti vzdělávání,“ komentuje výsledky výzkumu Tomáš Macků, Research & Communication Director Ipsos.

 

Bližší informace o metodice projektu a vyjádření jednotlivých účastníků k výsledkům najdete v přiložené textové zprávě zde.

V případě zájmu o vybrané výsledky pište na níže uvedenou mailovou adresu.

V r. 2016 proběhne projekt opět v posledním čtvrtletí roku.

Společnost