Forbes Lepší Česko: 8 z 10 Čechů je rádo, že žije v Česku, spokojenost však poklesla

Žijí Češi rádi v České republice? Jaké hodnoty jsou pro ně důležité? Čeho se aktuálně obávají? A jak vnímají současnou ekonomickou situaci? Nejen na tyto otázky odpovídal výzkum Ipsos pro konferenci Forbes Lepší Česko, která spojila dohromady byznysovou, politickou a akademickou elitu ČR. Ti společně hledali odpovědi a řešení pro Lepší Česko.

Česká republika prochází za poslední roky řadou zvratů. Krizi způsobenou pandemií koronaviru střídá krize spojená s vojenským konfliktem na Ukrajině, energetickou krizí a prudkým nárůstem cen.

Není proto překvapením, že dvě třetiny populace (62 %) pociťují za posledních 6 měsíců zhoršení své osobní ekonomické situace. Ani výhled na následující půlrok není příliš optimistický, další zhoršení očekává 70 % Čechů. Ekonomickou situaci České republiky vnímají ještě s menším optimismem, zhoršení v následujícím půl roce očekává 83 % populace.

Pro zlepšení své ekonomické situace plánují Češi zejména šetřit na zbytných věcech a energiích, ale také aktivně hledat přivýdělek či nové možnosti zhodnocení financí.

Větší důraz na finance je také jednou z významných změn v chování Čechů za poslední dva roky. To, že více řeší finance, přiznává 49 % lidí. Čtvrtina populace se obecně méně setkává s lidmi a méně chodí do společnosti. Na druhou stranu třetina populace, častěji ženy a lidé ve věku 35–44 let, klade větší důraz na trávení času s rodinou a přáteli. Čtvrtina lidí, zejména starší generace, se více zaměřuje na své fyzické zdraví. Pětina, zejména nejmladší generace, i na své mentální zdraví.

Společenské a ekonomické změny ovlivňují také hodnoty, které Češi považují za klíčové. Není proto překvapením, že nejvýše stojí bezpečnost, kterou mezi top hodnotami jmenovalo 38 % Čechů napříč různými socio-ekonomickými skupinami. S odstupem je pro Čechy dlouhodobě důležitá kvalita života a jistota budoucnosti (obojí 31 %), a také svoboda (30 %). Nejstarší generace nad 66 let klade větší důraz na hodnoty jako jsou bezpečnost, sociální spravedlnost a morálka, mladší generace pak na prosperitu a blahobyt.

 

Jaké hodnoty jsou nejdůležitější?

 

V roce 2019 uvádělo 87 % Čechů, že žije rádo v Česku. Nyní spokojenost poklesla na 79 %. Nejvíce přitom poklesl podíl těch nejvíce spokojených – těch, kteří v ČR žijí velmi rádi.

„Když si uvědomíme, co se všechno v tomto období stalo, vnímám to pozitivně, že jsme přišli „jen“ o deset procent těch vysoce spokojených. To je také klíčové sdělení, které bychom si měli odnést. Pokud budeme hledat příležitosti, budeme dostatečně sebevědomí ve zhodnocování finančních investic i těch do vzdělání, spolu s nejmladšími dospělými budeme otevření dlouhodobým tématům jako je udržitelnost a zároveň si udržíme optimistický pohled do budoucna, tak můžeme směřovat k Lepšímu Česku,“ komentuje Jakub Malý, ředitel Ipsos. 

 

Fotografie z konference


„Jsme rádi, že se Ipsos stal letos Partnerem konference Forbes Lepší Česko. Jejich výsledky aktuálního výzkumu názorů populace krásně okořenily průběh celé konference. A nutno říci, že mnohá data přinesla překvapení,“ říká Petr Šimůnek, šéfredaktor časopisu FORBES.

O výzkumu

Výzkum pro konferenci Forbes Lepší Česko byl realizován na reprezentativním vzorku populace ČR starší 18 let. Probíhal online pomocí panelu Populace.cz v září 2022, zúčastnilo se ho 1 016 respondentů.

O konferenci Forbes Lepší Česko

Konference Forbes Lepší Česko proběhla 13. 10. 2022 dala dohromady byznysovou, politickou a akademickou elitu země a hledá spolu s ní odpovědi a řešení. 

Ipsos jakožto partner konference zrealizoval rozsáhlý výzkum Jak se na Česko a svou budoucnost dívají Češi. Cílem bylo přinést relevantní podklady a podpořit celospolečenskou diskusi o aktuálních tématech a směřování k Lepšímu Česku.

Společnost