I ve výzkumu se vše zrychluje, říká Didier Truchot – zakladatel Ipsosu

A co my v České republice? Dozvíte se na konci článku.

Didier Truchot, Chief Executive Officer a zakladatel Ipsos, při příležitosti Investor Day v Paříži poskytl před několika měsíci rozhovor pro německá odborná média na výzkum trhu. Hovořil nejen o projektu Total Understanding, ale zejména o jeho představě o budoucnosti výzkumu trhu a plánech, jak nadále udržet Ipsos v kondici.

Didier TruchotJak vnímáte vývoj na trhu výzkumných agentur? Mají budoucnost? 
Fungujeme na rychle se vyvíjejícím trhu. Celá řada firem i celých sektorů řeší svou budoucnost, třeba automotive sektor nebo bankovní trh, kde se v současné době dějí velké změny. Nemyslím si, že by se zrovna výzkum trhu mohl těmto změnám vyhnout. Dlouhá léta byl tento trh relativně stabilní, ale asi 10 let zpátky přišla obrovská transformace, na trh začali vstupovat noví hráči – různými platformami počínaje, konzultačními společnostmi konče. A tak musí Ipsos směrem k zákazníkům vytrvale komunikovat svoji přidanou hodnotu. Klienti potřebují data, rychle a kvalitně, potřebují ale také vědět, jak s daty dále naložit. Pouhé poskytnutí dat už nestačí. Proto se velmi aktivně snažíme komunikovat, že právě my oproti konkurenci disponujeme potřebnou přidanou hodnotou. 

Každých pár let ve Vaší společnosti zavádíte nějaký nový program. New Way, Total Understanding… Znamenají tyto programy změnu strategie nebo je za tím nějaký plán? Souvisí spolu nějak? 
Pár let zpátky jsme si uvědomili, že náš byznys neroste tak, jako dosud. Pak jsme si všimli, že někteří klienti si výzkumy dělají interně a vystačí si zkrátka sami. S rozvojem digitalizace si najednou byli schopni data zajistit mnohem levněji. Kromě toho některé sektory, jako například ten se spotřebním zbožím, nedosahovaly svých cílů tak snadno, jak předpokládaly. Nebyly například schopny dostát příslibům růstu na rozvojových trzích. A stejně tak ani výzkum trhu nerostl tak, jak se očekávalo. A tak nezbývalo než si sami sobě položit otázku, jak bychom se mohli této změně přizpůsobit. V počáteční fázi, někdy kolem roku 2014, jsme přišli s programem New Way. Identifikovali jsme oblasti, které rostly obzvlášť rychle, a rozhodli se investovat právě tam. Ale zatímco tržby z těchto nových služeb rostly, poptávka po službách tradičních klesala. Pak přišla další fáze transformace, projekt Total Understanding, který má za cíl začlenit ony zmiňované nové služby do všech oblastí naší činnosti. Například social listening nám poskytl příležitost systematicky nabízet klientům kombinaci tradičního výzkumu a informací ze sociálních médií. Už ne jako novou službu, ale jako součást naší hlavní produktové nabídky. Total Understanding je druhou fází stejné ideje, a sice umožnit Ipsosu zůstat relevantním pro trh a lépe oslovovat potřeby klientů. 

Celá řada firem silně spoléhá na automatizaci. I Ipsos?
Ovšem. Například Synthesio, námi nově akvírovaná společnost, dokáže automaticky extrahovat obsah ze sociální médií, analyzovat ho a dále ho postoupit klientovi. To je velmi dobrý příklad toho, jak automatizace může fungovat. Výzkum trhu je však mnohem více než pouhá automatizace. Ta vede výzkum kupředu: můžeme realizovat více rozhovorů v kratším čase, nebo integrovat sociální media za cenu, kterou jsou klienti ochotni zaplatit. To je ale jen začátek. Záleží, jak pak s daty pracujete a jak hodnotné jsou insighty a zjištění, která z nich umíte dostat.  

Myslíte to tak, že pak začíná ta konzultační rovina? 
Ipsos není konzultační firma. Radíme našim klientům, dáváme jim určitá doporučení, jsme jejich partnerem. Ale měli bychom se to stále pokoušet zpeněžit: naše hodnota totiž tkví právě o krok dál, než je jen pouhá produkce dat. Tohle je zkrátka strukturální selhání výzkumu trhu obecně. Stojí to spoustu úsilí vygenerovat data a jako součást zakázky poskytnout také doplňující doporučení. Teď musíme jít o krok dál a přestat poskytovat doporučení zadarmo. Měli bychom tomu dát férovou cenu. Když zvládneme snížit cenu za získání dat, můžeme ušetřené peníze využít k lepší práci se získanými daty a jejich vyhodnocení. 

Jste tedy optimistický ohledně budoucnosti výzkumu trhu, nebo se podle Vás žene do záhuby?
Sektor, který roste o 3 až 4 procenta ročně, nezmizí. Retail taky nezmizí jen proto, že existuje e-commerce. Vždy budeme našim klientům poskytovat užitečné informace, které mohou využívat pro úspěšné fungování jejich firmy. Protože jen tehdy můžete být úspěšný, když jste dobře informovaný. Všechno je dnes o informacích. Tak proč bychom měli z trhu zmizet? 
Rozhovor je zkrácen.

Jakub MalýA co IPSOS v České republice?

Odpovídá Jakub Malý, Managing Director CZ a Deputy CEO Ipsos Central Europe.

IPSOS v České republice patří v rámci globální sítě IPSOS dlouhodobě k nejaktivnějším, do čehož spadá i práce na inovačním vývoji a implementaci – a to jak v rovině produktů (tj. další rozvinutí portfolia), tak procesů a služeb (tj. automatizace a zrychlování realizace, ale i důraz na přidanou hodnotu). Prakticky to pak znamená, že v celosvětové struktuře máme velmi silné postavení a zároveň i podporu. To má pochopitelně i návaznost na program Total Understanding, o kterém mluvil Didier.

Jaké jsou plány IPSOSu pro rok 2019? Jaké novinky Ipsos chystá?
Pro rok 2019 máme připravených hned několik inovací pro uvedení do praxe; jde o kombinaci využití nových technologií a analytických postupů s vysokou přidanou hodnotou.
Když bych měl uvést konkrétní kategorie, tak jde např. o využití prostředí virtuální reality a různých forem testování uvnitř něj či o využití vybraných forem pasivního měření chování spotřebitelů v on-line i off-line podobě.
Kromě toho pokračujeme ve vývoji interních aplikací a softwarů – což vždy byla a je silná stránka IPSOSu – právě pro zavedení vyšší míry automatizace produkce „klasického výzkumu“ a získání většího prostoru pro přidanou hodnotu prostřednictvím konzultací.


 

 

Společnost