Ipsos byl Partnerem Roku průmyslu a technického vzdělávání

Poznatky z výzkumů trhu a veřejného mínění, které realizoval IPSOS...

Ipsos byl Partnerem Roku průmyslu a technického vzdělávání

Poznatky z výzkumů trhu a veřejného mínění, které realizoval IPSOS v průběhu roku 2015 výrazně podpořily aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání (dále RPTV).

Partnersky se přihlásilo svými akcemi do RPTV 150 významných subjektů včetně odvětvových svazů a asociací, firem, škol, státních organizací jako jsou TA ČR, CzechInvest, NÚV, NIDV a také jednotlivé kraje. Celkem se uskutečnilo letos 400 akcí, generálním partnerem byla Česká spořitelna a její Nadace Depositum Bonum.

 

3. prosince 2015 proběhla Závěrečné konference kampaně v Kongresovém centru Praha za účasti více než 200 významných osobností podnikatelské sféry, akademiků, zástupců škol, státní a veřejné správy.

Aktuální výsledky výzkumu názorů rodičů k tomuto tématu prezentoval Tomáš Macků, Research & Communication Director, IPSOS a výsledky komentoval Radek Špicar – viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Ipsos byl Partnerem Roku průmyslu a technického vzdělávání

 

Vybraná zjištění z výzkumu:

Rodiče školních dětí očekávají, že se průmyslu bude dařit lépe, nemají však o něm dostatek informací, které by potomkům předávali. Zájem o technické vzdělání v dětech podle názoru rodičů nedokáže budovat ani školský systém a chybí podle nich také propojení škol s firmami i technicky zaměřené kroužky.

Představu o tom, na jakou školu poslat své dítě ze základní školy, má podle průzkumu 60 procent rodičů – přednost však dávají gymnáziím nebo středním odborným školám, na střední průmyslové školy pomýšlejí výrazně méně. Maturitu považuje za důležitou téměř 90 procent rodičů, vystudovanou vysokou školu jen 58 procent rodičů.

Nedostatečná je podle rodičů nabídka kroužků s technickým zaměřením – jejich nedostatek na základních i středních školách pociťuje asi 85 procent rodičů.

"Z názorů rodičů vyplývá, že by zájem o technické obory měl být rozvíjen již na základních školách, což se zatím příliš neděje. Stává se, že se výhody technického vzdělávání k dětem často nedostanou, protože rodič je nedovede sám dobře představit", dodává k výsledkům výzkumu Tomáš Macků z agentury Ipsos.

Aktivity budou pokračovat i v r. 2016.

Více informací naleznete na www.rokprumyslu.eu.

Společnost