IPSOS CSR & REPUTATION RESEARCH

Ojedinělá studie na českém trhu, která se již od roku 2010 věnuje tématům společenské odpovědnosti a reputace a jejich vlivu na obchodní výsledky a vnímání firem, a to jak z pohledu veřejnosti, tak z pohledu odborníků.

V každé studii je hodnoceno několik desítek CSR projektů zapojených firem, které tak získávají benchmark pro hodnocení svých CSR aktivit.

Výsledky aktuální studie najdete zde.

KONTAKTUJTE NÁS A ZAPOJTE SE

 

CSR9 z 10

 

expertů si myslí, že firemní CSR se v ČR stává větším tématem

3 z 10CSR

 

Čechů si vybaví nějakou společensky odpovědnou firmu

 

Ve studii se také zaměřujeme na to, jak motivovat Čechy k většímu zapojení do CSR aktivit:

  • Co by Čechy přimělo se více zajímat a zapojit se do CSR aktivit?
  • Od koho a jaký typ informací by jim pomohl?
  • Kde je největší bariéra?
 
O studii

 

Reprezentativní vzorek populace ČR mezi 18 a 65 lety

 

CSR

 

Experti zodpovědní za CSR ve velkých firmách, odborníci z řad neziskových organizací, médií, komunikačních agentur a dalších

CSR

 

Komplexní pohled na problematiku společenské odpovědnosti a související reputaci velkých firem v ČR

CSR

 

 

V minulých 4 letech se projektu zúčastnily firmy:

 

loga

 

A co pro ně účast v Ipsos CSR & Reputation Research znamenala?

 

„Účast v projektu je cenným nástrojem ke zlepšování společenské odpovědnosti České spořitelny. Výsledky výzkumu nám jasně potvrzují správnost naší dlouhodobé strategie zaměřené na vzdělávání Česka k prosperitě jednotlivce, komunit a měst.“
Markéta Sodomková
CSR a projektová manažerka, Česká spořitelna


„Účast na projektu této, na českém trhu unikátní studie, přispěla k ucelenému obrazu a nasměrování naší budoucí strategie CSR. Výsledky studie nám pomohly identifikovat priority a budoucí směr oblasti CSR.“
Kateřina Krásová
výkonný manažer B-2 Komunikace a společenská odpovědnost, Československá obchodní banka, a. s.


„Účast na projektu hodnotíme velmi pozitivně, výsledná studie nám poskytuje průkazná data o vlivu společenské odpovědnosti na hodnocení firem veřejností a experty. Seznamuje nás s pozicí naší firmy v hodnocení společenské odpovědnosti a poskytuje nám srovnání s našimi nevýznamnějšímu konkurenty a dalšími firmami na českém trhu.Vysoce hodnotíme změření vlivu společenské odpovědnosti firmy na NPS. Studie nám jasně ukazuje oblasti, na které se musíme zaměřit a ve kterých se můžeme zlepšovat. Poskytuje nám průkazné důvody, proč se otázkám společenské odpovědnosti intenzivně věnovat.“
Dagmar Schusserová
CSR Manager, E.ON Česká republika


„Účast v hodnocení byla skutečným přínosem. Získali jsme jasnější povědomí o tom, jak jsme jako firma a jak jsou naše programy CSR externě vnímány různými stakeholdery. Díky jejich zpětné vazbě teď víme, že naše CSR strategie je nastavena nejen v souladu
s našimi hodnotami, ale i v souladu s hodnotami a očekáváním veřejnosti. Na druhou stranu víme, na co se máme v budoucnosti více zaměřit, abychom byli v našem úsilí efektivnější, srozumitelnější a tudíž i atraktivnější.“

Lenka Břeská
CSR & PA Manager, GSK

 

„Díky CSR studii jsme si potvrdili, které aktivity s Čechy nejvíce rezonují a jak je vnímaná naše strategie. Zapojení do tohoto projektu má smysl určitě i pro menší či nové značky. Získali jsme nejen srovnání s leadery trhu, ale i inspiraci a chuť pokračovat v našich aktivitách.“
Gabriela Pithartová
Brand & Customer Experience Director, Hello Bank!


„Zúčastnili jsme se poprvé a rádi.“
Zuzana Čepelková
Sponsorship & CSR Manager, Komerční banka


„Průzkum nám poskytl zhodnocení nejen našich aktivit v oblasti CSR, ale vůbec vnímání Lidlu coby odpovědné společnosti pohledem široké laické i odborné veřejnosti. Ukázal nám, že jsme se vydali správným směrem, a především, na co bychom se podle našich zákazníků měli zaměřit. V tomto ohledu je pro nás také velmi cenné srovnání s konkurencí. Společnostem, pro které je společenská odpovědnost v jejich podnikání důležitá, účast v průzkumu rozhodně doporučujeme."
Zuzana Holá
vedoucí firemní komunikace, Lidl Česká republika


„Účast na letošním Ipsos CSR & Reputation Research pro nás byla opět velmi užitečnou zkušeností. Dozvěděli jsme, jaké CSR aktivity momentálně u široké i odborné veřejnosti nejvíce rezonují, a které společnosti jsou z pohledu CSR aktivit vnímány nejlépe, a mohou pro nás být inspirací do budoucna. Nejdůležitější je pro nás zpětná vazba, kterou jsme získali na naše vlastní CSR aktivity, tj.
o kterých CSR aktivitách McDonald’s má veřejnost nejširší povědomí a jaký význam jim přikládá. Což je pro nás důležité při plánování aktivit budoucích nebo pro případné posilování komunikace těch aktuálních. Vzhledem k tomu, že jsme se studie zúčastnili již před třemi lety, velmi cenné pro nás bylo i srovnání vývoje významu CSR aktivit firem jako celku, žebříčku nejpozitivněji vnímaných aktivit
i nejlépe hodnocených firem.“

Zuzana Svobodová
PR/Communications Director CZ/SK, McDonald´s ČR


„CSR & Reputation Research je zajímavý díky své kombinaci pohledu veřejnosti a expertů a také možností časového srovnání. Oceňujeme právě jeho dlouhodobost a konzistentnost, která umožňuje sledovat trendy, vývoj důležitosti jednotlivých oblastí a změny v postojích veřejnosti.“
Marie Mališková
CSR & Sponzoring, O2 Czech Republic


„Pro nás je účast v projektu velmi přínosná. Svoje dojmy nebo kvalitativní informace tak doplníme konkrétními čísly, která reflektují stav české společnosti a její vývoj v tématech, která nás dlouhodobě zajímají. Sledované trendy nás obohacují a posunují dál
i v oblasti našeho podnikání, mimo už tradičně komunikaci, lidské zdroje nebo značku. Průzkum roku 2016 byl pro nás přelomový
už ve fázi dizajnu otázek. Požádali jsme IPSOS o změnu v orientaci průzkumu, což se pojí s přechodem Vodafonu z klasického CSR
s charitativní příchutí k dlouhodobé strategii udržitelného podnikání. Začali jsme tedy prvním rokem v průzkumu měřit nová témata, ve kterých se snažíme dosáhnout dlouhodobého sociálního dopadu (např. v tématech diverzity nebo internetu věcí).“

Adriana Dergam
Head of Corporate Communication, Vodafone Czech Republic

 

 

Již dříve se zúčastnily také firmy:
Česká pojišťovna, ČEZ, Moneta Money Bank, Provident Financial či T-Mobile. 

 

 

Díky naší studii jsou klienti schopni sledovat aktuální trendy

a přizpůsobit jim své další aktivity v oblastech CSR a udržitelného rozvoje.

 

 

csr

68 %


Čechů je ohleduplných
k životnímu prostředí

csr

23 %


Čechů přispělo neziskové organizaci nebo jednotlivci

csr

13 %


Čechů dobrovolně pracovalo pro neziskovou organizaci

 

70 % Čechů deklaruje, že je ochotno si připlatit za výrobek, který je šetrný k životnímu prostředí a nebo je určitá částka z jeho
prodeje určena na nějaký společensky prospěšný projekt.

 

49 % Čechů při rozhodování o nákupu posuzuje společenskou odpovědnost firmy, od které produkt nakupují.


 

Máte-li zájem o vybrané výsledky studie či máte zájem se aktivně zapojit do dalšího ročníku projektu, prosíme, kontaktujte nás: 

Tomáš Macků
External Affairs Director
[email protected]
+420 774 646 799

 

Markéta Kneblíková
Communications & PR Manager
[email protected]
+420 724 601 242