Společenská odpovědnost firem: roste tlak na férové chování k zaměstnancům

Společenská odpovědnost je důležitým tématem pro firmy i jednotlivce. Má potenciál ovlivňovat spotřebitelské chování a doporučování značky. Nejvíce rezonuje oblast ochrany životního prostředí a férového chování k zaměstnancům. Spontánní znalost konkrétních CSR aktivit zůstává poměrně nízká. Ipsos přináší nejnovější výsledky projektu CSR & Reputation Research, který realizuje již od roku 2010.

CSR má potenciál ovlivňovat spotřebitelské chování

Téma společenské odpovědnosti firem (CSR, corporate social responsibility) si lidé nejčastěji spojují s ekologií a ochranou životního prostředí (39 %) a přístupem k zaměstnancům (14 %). CSR není vždy vnímána pouze pozitivně. Téměř pětina populace uváděla nějaké negativní asociace – CSR vnímají jako prvoplánovou nutnost firem, zdůrazňují motivaci vlastního zisku firem. 

To, jak je CSR firmy vnímána, může ovlivňovat nákupní rozhodování veřejnosti, může být dokonce i jeho spouštěčem. Pro 49 % Čechů je při rozhodování o nákupu důležité, zda se firma chová společensky odpovědně. 70 % Čechů deklaruje, že je ochotno si připlatit za výrobek, který je šetrný k životnímu prostředí anebo je určitá částka z jeho prodeje určena na nějaký společensky prospěšný projekt.

Pro více než polovinu populace je společensky odpovědná aktivita důvodem k nákupu či doporučení značky. Společenská odpovědnost je obecně důležitá především pro nákupní rozhodování generací Z a Y, s věkem zájem klesá.


Vliv CSR na nákup a doporučení

Mezi oblasti, které si zaslouží největší podporu firem, patří tradičně ochrana životního prostředí (častěji je podpora požadovaná po firmách ze sektoru automotive) a také férového chování k zaměstnancům (nárůst důležitosti oproti loňskému roku o 6procentních bodů). Dalšími oblastmi jsou pravdivá komunikace se zákazníky (častěji spojováno s bankami, obchodními řetězci a energetickými společnostmi), etika v podnikání a rozvoj moderních technologií (spojováno častěji s automotive firmami). 

3 z 10 Čechů si spontánně vybaví nějakou společensky odpovědnou firmu, nejčastěji se jedná o dodavatele energií ČEZ nebo automobilku Škoda Auto.  Na druhou stranu spontánní znalost konkrétních projektů je relativně nízká, či roztříštěná. 8 z 10 Čechů si spontánně nevybaví žádnou společensky odpovědnou aktivitu přímo spojenou s konkrétní firmou. 

Jak jsou sami Češi společensky odpovědní?

90 % Čechů se v posledním roce chovalo společensky odpovědně, což je mírný nárůst oproti loňsku (86 %). Lidé nejčastěji uváděli, že se chovali ohleduplně k přírodě a životnímu prostředí (68 %, nárůst oproti loňsku): třídili odpad, využívali úsporné spotřebiče či žárovky, a omezovali spotřebu vody a energií. 23 % také přispělo potřebným, 13 % vykonávalo dobrovolnické aktivity.

Češi by se dle svých slov nejraději angažovali v oblasti životního prostředí, férového chování k zaměstnancům a v projektech na podporu a ochranu dětí. Motivaci zapojit se může podpořit vhodně nastavená komunikace dané aktivity – zejména transparentnost, dostatek informací a smysluplnost projektu.

Oblasti, kde by se Češi osobně angažovali

 

V případě zájmu o vybrané výsledky výzkumu pište na: [email protected]

O výzkumu
Cílem projektu CSR & Reputation Research je zanalyzovat jednotlivé oblasti CSR, vnímání CSR aktivit a jejich vliv na reputaci firem, a to jak podle názorů populace, tak expertní veřejnosti v ČR. Projekt je realizován od r. 2010. Výzkum byl realizován v prosinci 2019 na reprezentativním vzorku internetové populace ČR ve věku 18-65 let. Celkem se ho zúčastnilo 1050 respondentů z obecné populace a 39 expertů zaměřujících se na oblast CSR. Výzkum na obecné populaci byl realizován pomocí Ipsos online panelu Populace.cz, expertům byl zaslán on-line dotazník emailem.

 

Chcete vědět více o ESG & Reputation Study? Více informací o naší studii zde

Společnost