Ipsos Update – Leden 2019

Poznatky z behavioral science - proměna spotřebitelského chování jako důsledek růstu digitálních technologií, role člověka ve světě zahlceném informacemi či důvěra v média, to jsou vybraná témata z aktuálního Ipsos Update.

Jednou z významných změn, kterým v dnešní době čelí značky, je radikální proměna spotřebitelského chování a rozhodování v důsledku růstu digitálních technologií. Studie Ipsos na základě poznatků behaviorální vědy představuje 5 způsobů, jak technologie přetváří proces spotřebitelského rozhodování a jejich implikace pro oblast CPG (consumer packaged goods).

  1. Personalizace: posun od univerzálních služeb ke službám šitým na míru.
  2. Designované prostředí: stále poutavější a atraktivnější prostředí způsobuje, že rozhodování je stále více ovlivňováno externími podněty, než těmi interními jako jsou názory a postoje.
  3. Okamžitá optimalizace: doba mezi vznikem touhy a jejím naplněním se stále zkracuje.
  4. Hyper-racionalizace: místo spoléhání se na značku jako „garanta kvality“ se stále více soustředíme na konkrétní funkce produktů či služeb a jejich hodnocení ostatními lidmi.
  5. Zážitky: pokračující odklon od výrobků ke službám, které nabízí bohatší zážitky.

Dnešní společnosti jsou bombardovány obrovským množstvím informací z různých zdrojů. Výsledkem je, že čím více dat máme k dispozici, tím méně využitelných informací jsme schopni z nich dostat. Ukazuje se tak, že lidská schopnost eklektické práce s informacemi je stále klíčová a umělou inteligencí nenahraditelná. Ipsos ve své studii představuje přístup, jak při práci s daty propojit schopnosti člověka s možnostmi, které nabízí moderní technologie a umělá inteligence, a využít to pro růst byznysu.

Další studie Ipsos se ptá, zda opravdu dochází ke krizi důvěry v média. Na základě výzkumu napříč 28 zeměmi světa uvádí, že ačkoli se přímo o krizi důvěry nejedná, na vyspělých trzích se přeci jen objevují určité obavy o spolehlivost médií, zejména těch digitálních. Obecně, lidé mladší než 35 výrazně více důvěřují digitálním médiím než lidé starší 50 let. Generace Babyboomers má vyšší důvěru v TV a rádio než generace Mileniálů. Důvěra v tištěná média je stejná napříč věkovými kategoriemi. 

Podívejte se také na další témata aktuálního Ipsos Update, například vnímání světových událostí občany 27 zemí či rok 2018 pohledem Britů.

Detailní informace a další témata najdete v přiloženém dokumentu.

Společnost