Ipsos Update – srpen 2021

Obezita a lifestyle, say-do-gap v oblasti udržitelnosti, dopady pandemie na vzdělávání dětí či návrat do kanceláří. To a mnoho dalšího přináší srpnový Ipsos Update. Vítejte!

Autor/Autoři

  • Markéta Kneblíková Communications & PR Manager
Get in touch

Celosvětová krize obezity zatěžuje nejen zdravotní systémy po celém světě, ale i globální ekonomiku. Dle nejnovější studie Světové zdravotnické organizace (WHO) trpěly v roce 2019 téměř dvě pětiny světové populace nadváhou, skoro třikrát více než v roce 1975.
Tomuto dlouhodobému trendu nepomohla ani stále probíhající pandemie koronaviru. V rozsáhlé Ipsos studii Future of Fats, Sugar and the Obesity Crisis přinášíme data a názory předních akademiků, lékařů, výrobců potravin i regulačních orgánů. Dle studie například 31 % respondentů deklaruje, že během pandemie ještě více přibrali, v průměru až 6 kg. Podobně tomu bylo i v ČR, detailní data najdete zde.
A jak můžeme s obezitou bojovat na globální úrovni? Stavět venkovní posilovny, motivovat rodiny ke společnému sportu nebo omezovat nákupní akce 2+1 zdarma či omezovat možnost tzv. refills ve fast foodech. 

Report ke stažení

O tom, jak se změnil životní styl Čechů během pandemie, se dočtete zde

Udržitelnost zůstává jednou z největších výzev současnosti, v průměru 70 % světové populace se obává o stav životního prostředí více než před rokem. S rostoucími obavami však pozorujeme stagnaci či pokles ochoty změnit reálné chování spotřebitelů. To představuje tzv. say-do-gap.
Ve studii Adressing the sustainbility say-do-gap uvádíme některé z hlavních bariér pro udržitelnější chování. Vycházíme z Ipsos behaviorálního přístupu a bariéry dělíme do 5 klíčových dimenzí, na kterých je založeno naše chování: 

  • motivace převzít osobní zodpovědnost, 
  • schopnost naplňovat „zelené“ chování,
  • pochopení rizik změny klimatu a problémů životního prostředí,
  • překonání „fyzických“ bariér, které nás odrazují žít více „zeleně“ (např. nedostatek třídících kontejnerů),
  • sociální chování a nastavování norem v podobě toho, jak bychom se měli chovat k životnímu prostředí

Report ke stažení

Dlouho očekávané Letní olympijské hry v Tokiu (LOH) stmelují fanoušky sportu po celém světě. Vzhledem ke stále probíhají pandemii koronaviru však Olympiáda vzbuzuje i kritické ohlasy. V 28 zemích světa jsme tak zeptali na názory lidí, jestli by se i přes pandemii měly LOH konat, do jaké míry je osobně LOH zajímají a jaký přínos mohou mít pro širokou veřejnost.
V novém Global Advisor survey se tak mj. dozvíme, že nejvíce se zajímají o LOH lidé v Indii a Jižní Africe, naopak nejméně v Německu nebo Japonsku, kde se letos olympiáda koná.

Report ke stažení

Koronavirová pandemie ovlivnila většinu aspektů našeho života, jeden z největších vlivů však měla na vzdělávání dětí a mladistvých. Jak ukazuje nejnovější průzkum Ipsos vydaný ke světovému dni dovedností mládeže, největší problém dělá dětem soustředění se a koncentrace na učivo. 

Report ke stažení

Výrazně lépe na tom nejsou ani dospělí, dle výzkumu Returning to the Office třetina lidí pracujících z home-office uvádí, že doma nejsou schopni se soustředit a být produktivní nebo nabývají pocitu vyhoření. Na druhou stranu pandemie přináší i pozitivní změny pro pracovní život. Dle průzkumu Ipsos pro Světové obchodní fórum, do kterého se zapojilo 29 zemí, dvě třetiny zaměstnanců si myslí, že zaměstnavatelé by měli více flexibilní v tom, jak často budou vyžadovat od svých zaměstnanců docházet do kanceláří.

Report ke stažení

Autor/Autoři

  • Markéta Kneblíková Communications & PR Manager

Společnost