Ipsos Update – únor 2020

Změny ve spotřebitelském chování, vliv automatizace na trh práce, klimatické změny. Únorový Ipsos Update je tu!

Další vývoj digitálních technologií a pokroků e-commerce významně mění způsob, jakým nakupujeme produkty a služby. Prostředí digitálního obchodu nabízí nové příležitosti a mění běžnou dynamiku kamenných obchodů. Ve výzkumu Evolution of Shopper Behaviour jsme se zaměřili na pět hlavních změn:

  • Komplexnost výběru - různorodost dnes nabízených produktů nutí obchodníky zamýšlet se nad tím, jak udělat nákupní proces co nejintuitivnější a nejplynulejším.
  • Před nákupní rozhodování – povědomí o značce a její charakteristiky, dokáží zákazníka zaujmout ještě před samotným nákupem a do značné míry ovlivnit jeho nákupní rozhodování.
  • Digitální revoluce – digitální přítomnost a správná message směrem k zákazníkům je důležitá a může ve značné míře ovlivnit preferenci značky.
  • Převratné modely e-commerce - e-commerce v současnosti představuje přibližně 14 % globálních prodejů. Nové způsoby nakupování se vyvíjejí každý den, zahrnují sociální sítě či hlasem ovládané nástroje.
  • Omnichannel - bezproblémové řešení a plynulost se stává novou měnou, která může obchodníka odlišit v pozitivním slova smyslu.

Nedávný Ipsos výzkum Jobs and Automation prozradil, že více než 1/3 zaměstnanců napříč 28 zeměmi světa předpokládá v následujících 10 letech automatizaci jejich práce. To platí zejména pro rozvojové země jako je Indie, kde souhlasí 71 % dotazovaných zaměstnanců, oproti těm vyspělejším jako je například Německo či Maďarsko, kde s automatizací počítá pouze 14 %. Na druhou stranu většina lidí jsou optimisté a jsou přesvědčeni, že jejich dovednosti nejsou jednoduše nahraditelné, a že budou schopni si svou pozici nadále udržet.

7 z 10 lidí napříč celým světem změnilo své chování s ohledem na změnu klimatu, u mladé generace jsou to dokonce 2 ze 3. Velké změny pak provedlo 17 %, několik menších 52 % a žádné změny pouhých 23 % spotřebitelů. Výzkum Study on climate change odhalil nejčastější změny v chování, kterými jsou omezení plýtvání vodou či větší důraz na třídění odpadu. 

Se svým vzděláním je spokojena naprostá většina mladé generace. Zároveň mají mladí lidé pocit, že jsou dobře připraveni v budoucnu převzít zodpovědnost za svět. Věří vzdělávacímu systému a oceňují získané schopnosti a dovednosti. Co jim naopak chybí a co by chtěli zlepšit? Je prostor ke zlepšení využívání nových technologií nebo více praktických zkušeností? Dozvíte se ve výzkumu Global Education Barometer.

Detailní informace a další témata najdete v aktuálním Ipsos Update.

Společnost