Ipsos Update – únor 2021

Změna stravovacích návyků, životního stylu a nákupního chování během pandemie, podnikání během pandemie, ale také budoucnost online panelů pro výzkum trhu. Tato a další témata vám přináší nový Ipsos Update. Vítejte!

Globální Ipsos výzkum Healthy habits in Covid times se zaměřil na změnu stravovacích návyků a životního stylu během krize. Tři čtvrtiny lidí ve 30 zemích hlásí od začátku pandemie změny ve stravování, frekvenci fyzické aktivity a konzumaci alkoholu či kouření. Třetina lidí uvádí příbytek váhy během pandemie. Ti, kteří cvičí, uvádí častěji jako motivaci hubnutí, nikoliv prokázanou souvislost obezity a těžšími příznaky COVID-19. 10 % uvedlo, že za doby pandemie pijí častěji alkohol, 9 % naopak jeho konzumaci snížilo.

Podnikatelský duch je živý a navzdory obtížné situaci se mu dobře daří. Potvrzuje to Ipsos studie Entrepreneurial spirit, která prozrazuje například to, že pro 3 z 10 podnikatelů, kteří začali během pandemie s podnikáním, byla pandemie motivací i nutností nebo také rostoucí podíl žen a mladších generací mezi podnikateli. 

Nový Ipsos white paper The power of research panels se zamýšlí nad rolí výzkumných panelů v budoucnosti výzkumu trhu. Přístup ke správným respondentům ve správný čas je základem efektivního průzkumu trhu, a proto Ipsos neustále investuje do zajištění kvality online panelů. Náš tým také představil pět pilířů pro kvalitní výzkum s využitím panelu: 

  • Stabilita vzorku
  • Přísný výběr vzorku
  • Kvalita respondentů
  • Angažovanost respondenta 
  • Důvěra v respondenta

V dalším globálním průzkumu Bringing shopping and dinning home ukážeme, jak se během pandemie změnily návyky spotřebitelů v oblasti stravování. Napříč 28 zeměmi téměř čtvrtina spotřebitelů (23   %) uvádí, že si nechává jídlo ze oblíbených místních restaurací donášet častěji než dříve a téměř polovina (45%) využívá možnost nákupu online.

Na závěr přinášíme aktuální poznatky z dlouhodobého výzkumu What worries the world. Obavy z koronaviru neutuchají, dokonce jsou nejvyšší od května 2020. Na druhou stranu jsme zaznamenali mírný optimismus týkající se ekonomických ukazatelů.
Detailní informace a další témata najdete v aktuálním Ipsos Update.

Společnost