Ipsos uzavřel memorandum o spolupráci s Univerzitou Karlovou

Hlavní náplní spolupráce bude vzájemná podpora v oblasti výzkumných a inovačních projektů. Memorandum je platné do konce roku 2025. Dalšími subjekty, které uzavřely s UK memoranda o spolupráci, jsou Česká televize a Český rozhlas.

Podpis memoranda

Foto: vlevo rektor UK prof. Tomáš Zima, vpravo ředitel Ipsos Jakub Malý

„Ipsos podporuje svými znalostmi aktivity mnoha institucí a firem, které jsou lídry ve svém oboru. Jsme rádi, že k nim bude patřit i Univerzita Karlova, na níž oceňujeme kromě vysoké odbornosti v mnoha směrech také punc české historie a tradice. Toho si opravdu velmi vážíme. Jsme přesvědčeni, že spolupráce bude oboustranně přínosná,“ dodává k podpisu memoranda Jakub Malý, ředitel Ipsos.

„Těším se na vzájemnou spolupráci a věřím, že bude užitečná a přínosná. Na univerzitě realizujeme mnoho vědeckých, výzkumných i komunikačních projektů z mnoha tematických oblastí. Pevně věřím, že můžeme kvalitu i dopad řady z nich vhodně posílit právě o důležitá data, čísla a exaktní informace, která Ipsos v rámci svých šetření a průzkumů zajišťuje,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.

Společnost