Ipsos volební model - červen 2021

Pokud by se v červnu 2021 konaly volby do Poslanecké sněmovny, první by skončilo hnutí ANO s výsledkem 23,5 %.

Pokud by se v červnu 2021 konaly volby do Poslanecké sněmovny, první by skončilo hnutí ANO s výsledkem 23,5 %. Hnutí ANO si tak oproti minulému měsíci polepšilo z 22,1 % na 23,5 %. Na druhém místě by se umístila koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), která si v porovnání s květnovým měřením drží stabilní pozici. Na třetím místě by se nyní umístila koalice Pirátů a hnutí STAN s výsledkem 22,4 %. S přihlédnutím ke statistické chybě by však volby v červnu mohlo vyhrát kterékoliv z těchto tří uskupení. Nad pětiprocentní hranicí by se rovněž umístila hnutí SPD (9,6 %) a hnutí Přísaha (5,6 %). 

Koalice Pirátů a hnutí STAN dosahuje největšího volebního potenciálu (tedy pokud by ji volili všichni voliči, kteří ji alespoň zvažují) s výsledkem 39,7 %. Na druhém místě je pak koalice SPOLU, jejíž volební potenciál je 39,4 %. Na třetím místě je hnutí ANO s volebním potenciálem 32,8 %.

Volební účast by dosáhla 64 % právoplatných voličů.

volební model červen 2021, volební potenciál

Metoda a sběr dat:
Výzkum byl realizován na reprezentativním vzorku populace ČR starší 18 let, použit byl kvótní výběr respondentů podle pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti sídla, přičemž byly vzájemně provázány následující kvóty: vzdělání a věk, pohlaví a věk. Celkem se výzkumu zúčastnilo 1040 respondentů. Výzkum byl realizován pomocí Ipsos online panelu Populace.cz, probíhal v termínu 2.6. – 6.6. 2021. Sběr dat se řídí etickými a metodickými pravidly profesních organizací SIMAR a ESOMAR

Výzkum byl realizován pro koalici SPOLU. 

Zpracování dat: 
Při finálním vážení dat byly rovněž použity následující proměnné: ekonomický status (typ povolání respondenta), čistý osobní příjem.
Statistická odchylka je v rozmezí +-1,1 p.b. u malých stran až +- 3,1 p.b. u velkých stran.

Volební model pak ve svém výpočtu pracuje s pravděpodobností účasti ve volbách, pravděpodobností volby strany a volebním chováním v minulých volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017.

Společnost